Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisorns rapportering Sida 2 av 4

Den bästa berättelsen?

Från och med räkenskapsåret 2011 tillämpas den internationella standarden ISA vid revision i Sverige.

Imorgon är jag inbjuden till en revisionsbyrå. Jag anar av inbjudan att det finns synpunkter på ISA, och hur den kan tillämpas på små företag. Man vill också diskutera den nya revisionsberättelsen med mig.

Om revision ska göra skillnad är det viktigt att revisorns rapportering kan förstås och uppskattas av revisionens alla intressenter. Och därför är utformningen av revisionsberättelsen av största betydelse.

Vad tycker du om den nya revisionsberättelsen – är den bra eller dålig? Passar den för små företag?

Om du är kritisk får du gärna komma med goda idéer om vad vi ska göra. Hör jag inget så är väl allt OK …

Berättelsen som gör skillnad

Om det har funnits en tvekan om vad som egentligen är problemet, så är den borta nu.

Igår kväll arrangerade vi på FAR, tillsammans med kollegor från Storbritannien och Nederländerna, en träff med EU-parlamentariker och investerare. Syftet var att politikerna skulle få höra näringslivets åsikter om EU-kommissionens revisionspaket. Eftersom mötet ägde rum enligt ”Chatham House Rule” (jag lär mig något varje dag) återger jag inte vem som sa vad. Men budskapet var tydligt: revisorn måste bli mer transparent i sin rapportering. Den nuvarande revisionsberättelsen är alltför ”digital” – tillstyrker eller avstyrker.

Visst är det viktigt att revisorn är opartisk och självständig (jag undviker det missledande uttrycket ”oberoende”), och att det finns tillräckligt många revisionsbyråer att välja bland också på marknaden för stora företag. Men det är revisorns rapportering som är nyckeln!! Från alla håll kom önskemål om att revisorn måste presentera hur revisionen har genomförts och vilka överväganden som ligger bakom slutsatserna i revisionsberättelsen, allt för att öka värdet av revisionen.

Ingen vill ha kommissionens förslag till revisionsberättelse (skönt!!), utan alla önskar något nytt. Och det måste gå undan, för möjligheternas fönster stängs när EU slutligen sätter ned foten om revisionspaketet. IAASB har bollen när det gäller att processa fram en ny revisionsberättelse, men vi får inte sitta på läktaren och hoppas att det ordnar sig. I nummer 5/2012 av Balans vill kollegan Lennart Iredahl och jag presentera ett förslag till framtidens revisionsberättelse. Och IAASB ska naturligtvis få förslaget tillsammans med våra argument.

Men Lennart och jag behöver din hjälp, så kom med dina idéer om hur revisionsberättelsen kan förändras. Gör gärna skillnad på små och stora företag, och tänk framför allt ”utifrån och in” – för revisionsberättelsen måste göra skillnad för alla som läser den!

Revisionsberättelsen utmanas

Livslängden för revisionsberättelsen blir kortare och kortare. IAASB hinner knappt publicera en ny version förrän nästa är i pipeline. Bakgrunden är kritiken mot att revisorns rapportering är alltför digital – tillstyrker eller avstyrker. Samtidigt driver ett ökat fokus på annat än traditionell finansiell rapportering fram en utvidgad rapportering från revisorns sida. Ett aktuellt exempel är SKF där KPMG på sidorna 142-143 avger en ”integrerad revisionsberättelse” med rapport om översiktlig granskning av det miljömässiga och sociala resultatet. Mycket spännande!

Men det stannar inte där. Min prognos är att nästa revisionsberättelse även innehåller revision av framtiden. Det finns nämligen stora förväntningar på att revisorn ska uttala sig om ”going concern”, dvs förutsättningarna för att företaget ska överleva. Sensationellt tycker kanske många, men inte heller detta är något nytt under solen. I Sven-Erik Johanssons bok ”Revisorns roll” från 1976 läser jag: ”Det vore fel av revisorn att enbart granska det förgångna, bara titta genom bakrutan så att säga.”

Ja, då stämmer det. Revision är både ”re” och ”vision”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén