Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisorns rapportering Sida 3 av 4

Ny revision kräver innovation

För exakt en vecka sedan talade jag på ett IFAC-möte i New York om att revisionen måste förändras. Senare i veckan ska jag framföra samma budskap när branschföreträdare från Europa träffas i Bryssel.

Bakgrunden är att nya förväntningar på revisorns rapportering kommer successivt från olika intressenter. Men den stora väckarklockan är naturligtvis EU-kommissionens revisionspaket som gör det krångligare och dyrare att anlita en revisor. Istället måste fokus ligga på att förändra och förbättra revisionen så att den verkligen möter förväntningarna. Det är därför jag i alla möjliga sammanhang pekar på behovet av en ny revision och en ny revisorsroll. Då räcker det inte med traditionellt utvecklingsarbete, det krävs innovation. Och det är branschens globala organisation IFAC som måste ta på sig ledartröjan. Som medlem i IFAC vill FAR vara med långt framme i arbetet.

För att slå hål på uppfattningen att en revision alltid måste vara en revision (”an audit is an audit”) jämför jag ibland med yoghurt. Från början fanns det bara en yoghurt, idag minst tjugo. Liknelsen är inte självklar, men jag menar att behoven av revisorns kvalitetssäkring varierar beroende på hur företaget eller verksamheten ser ut. Storlek, komplexitet och riskbild är självfallet viktiga faktorer.

Därför måste branschen ta fram ett utbud av nya revisionstjänster. Och det måste ske nu, innan EU-kommissionären Michel Barnier stänger möjligheternas fönster.

Inget har hänt?

Dan Brännström besöker IFAC i New York

”Inget har hänt” noterade Ludvig XVI i sin dagbok 14 juli 1789, samma dag som Bastiljen hade stormats.

Det gäller att se vad som förändrar världen. Uppenbart eller inte, förändring är det enda konstanta. Och det går undan …

” … it is simply that the things that appear to be so permanent and dominant at any given moment in history can change with stunning rapidity.” (Ur ”The next 100 years” av George Friedman.)

Jag vet inte vad du noterade 30 november 2011. Sambandet är tveksamt, men dels gick börsen upp mycket kraftigt, dels publicerade EU-kommissionen sitt revisionspaket. Något värt att notera?

Dan Brännström vid Rockefeller Center

 

27 februari 2012 är ännu ett oskrivet blad. Men jag vill kunna notera att branschen idag tar ett stort steg, i en ny riktning. För branschen måste proaktivt svara på EU-kommissionären Michel Barniers iver att ”inveckla” revisionen snarare än att utveckla den.

Det är på allvar, och det krävs nytänkande och ”nygörande” för att revisionen ska bli mer relevant i både små och stora företag. Vid dagens möte på IFAC i New York ska jag därför trycka på vikten av innovation. För revisionen och revisorns rapportering måste förändras. Och det är den globala branschen, med IFAC i spetsen, som kan göra det. Byråerna kan inte göra det, inte ens EU eller G20 kan göra det.

Det duger inte att dutta längre, och det måste gå undan! Detta säger jag idag, till alla som ser hoten mot revisionen. Men förhoppningsvis också möjligheterna.

Vem vill läsa detta?

Branschen är stadd på en resa mot nya mål och höjdpunkter. ”Vart är vi på väg?” är temat för min skildring av resan.

EU-kommissionen pekar ut en färdriktning i sitt revisionspaket. Men det vägvalet leder fel. Det ser vi tydligt när vi försöker tillämpa bestämmelserna om revisionsberättelsen för ett större företag. I nummer 3/2012 av Balans visar min kollega Lennart Iredahl och jag hur vi uppfattar kommissionens förslag. Vi pekar också på några av de frågetecken man snabbt snubblar över vid utformningen av revisionsberättelsen.

Det råder ingen tvekan om att revisionsberättelsen à la EU blir mycket komplex och inte särskilt användbar. Detta kan omöjligt vara framtiden.

Nej, det finns bättre lösningar. Om några dagar ska jag medverka vid en IFAC-konferens. Där ska jag visa på ett annat vägval, ett sätt att göra revisionen nyttigare och mer relevant. Mot slutet av anförandet kommer jag att ställa frågan om det räcker med fortsatt utveckling av revisionen. Eller om det nu krävs stora förändringar, eller rentav innovation. En annan fråga är om revision i små respektive stora företag kan vara samma sak imorgon.

Vad tycker du?

Om du hänger med på resan så får du mina svar. Nästa anhalt är The Big Apple.

Tag plats, var god stäng dörrarna!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén