Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisorns rapportering

Finns framtiden längre?

Idag handlar FEE-mötet i Wien om revisionens framtid.

I Tyskland genomförs en framtidsstudie som ska beskriva hur revisorn och revisionen ser ut 2025. Studien tar 4-5 år att genomföra och nu är de involverade professorerna halvvägs.

Det finns ännu inga slutsatser från studien, men jag snappar upp att det är kunderna (marknaden) och lagstiftaren som aktivt driver utvecklingen. Branschen är mer reaktiv. Jag noterar också att investorerna kräver mer direktkontakt med revisorn. Den ”digitala” revisionsberättelsens dagar är räknade. I en värld som blir alltmer komplex och föränderlig måste revisorns rapportering innehålla fler färger än svart och vitt.

Problemet är att framtiden inte blir vad studien kommer att visa. Förändringar sker numer snabbt och oväntat, så när studien är klar är den redan historia. Så tror jag, och därför är det en utmaning att förhålla sig till förändringar på ett klokt sätt: flexibilitet och förmåga till anpassning är alltid avgörande.

Men, det är ännu viktigare att sätta sig i förarsätet och skapa framtiden!

Trevlig helg!

Farfar ogillar gråskalan

I gårdagens inlägg ”För alltid avantgarde” uppmärksammade jag de äldre kollegorna i branschen. De besitter en kompetens och en erfarenhet som branschen och byråerna måste bli bättre på att ta tillvara.

Och idag träffade jag dom, för jag träffade Farfar. Varje år bjuder Far in tidigare medlemmar som gått i pension (därav Farfar) till en träff för uppdatering och diskussion om aktuella frågor inklusive utmaningarna för revisions- och rådgivningsbranschen.

När vi kom in på revisorns rapportering blev det extra glöd i debatten. Från bland annat investorer framförs allt oftare att de vill kunna ta del av revisorns ”gråskala”. Allt är ju inte ”svart eller vitt” (till- eller avstyrker), utan det finns nyanser som man vill att revisorn ska lyfta fram. Och därför finns det krav på att revisionsberättelsen måste utvecklas. Men det håller inte Farfar med om, för hur ska olika intressenter kunna tolka vad revisorn egentligen menar när hon eller han lägger ut texten och flaggar för risker och andra känsliga förhållanden i en verksamhet. Det kan ju skada bolaget, och om bolaget är noterat kommer börskursen att rasa så fort revisorn avviker från det ”vita”.

Visst, men samtidigt vill ju de som främst kommer att drabbas av kursraset att revisorn ska varna tidigt. För vad händer om revisorn inte varnar? Frågan är inte enkel, den handlar också om skadeståndsansvar och tystnadsplikt. Men jag tror ändå att revisorn måste bli mer transparent i sin rapportering. Revisionens relevans ökar också om revisionsberättelsen inte alltid ser likadan ut.

Men jag måste erkänna att det gör lite ont att gå emot Farfars råd.

Revisorns roll uppe för diskussion

Aktiespararna vill att revisorn ska lämna en fylligare rapportering och informera mer om exempelvis risker. Revisionsberättelsens ”till- eller avstyrker” räcker inte. Motsvarande debatt förs i andra länder, och EU-kommissionen efterlyser i sin grönbok från oktober 2010 också en mer nyanserad rapportering från revisorn.

Senaste nytt från den globala organisationen för revisorer och redovisare – IFAC – pekar på att det kan komma en ny revisionsberättelse som matchar ökade förväntningar. Jag har själv argumenterat för att revisorn ska sätta betyg. Det tycker en del är att gå för långt …

Innan vi har en ny revisionsberättelse på plats kan Aktiespararna glädjas åt att den svenska revisorn deltar på årsstämman. Det är inte lika vanligt utomlands. Att revisorn kommenterar upplägget av revisionen och viktiga slutsatser från densamma är, menar jag, en viktig komponent i den svenska modellen för bolagsstyrning.

Revisionen måste vara relevant och göra skillnad. Därför välkomnar jag alltid en debatt om revisorns roll.

Sida 4 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén