Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: revisorns roll Sida 1 av 2

Dags att syna myglet i sömmarna

Under Almedalsveckan bjuder FAR på fyra seminarier 1 juli på eftermiddagen. Vi anlitar proffsiga Mia Odabas och Anna Bellman som moderatorer, men ett seminarium ska jag faktiskt moderera på egen hand. Det handlar om kampen mot korruption och har rubriken: Dags att syna myglet i sömmarna.

Under seminariet diskuterar vi frågor som: Måste revisorn vara detektiv? Hur långt sträcker sig egentligen revisorns ansvar för att upptäcka oegentligheter, korruption och organiserad brottslighet? Här har Revisorsnämnden nyligen publicerat hur nämnden ser på revisorns ansvar och uppgifter.

Visst kan branschen bidra till att stävja korruption i näringsliv och samhälle, men ingen aktör kan på egen hand stoppa korruptionen. Det krävs nya grepp och samarbete mellan flera aktörer för att stoppa den farliga och för näringsliv och samhälle så kostsamma korruptionen. Och jag vet att den här panelen är taggad för just den diskussionen:

Helena Sundén, vd Institutet Mot Mutor
Karl-Åke Pettersson, f d polis, ordförande Stiftelsen Tryggare Sverige
Gunnar Stetler, överåklagare Riksenheten mot korruption
Birgitta Nygren, styrelseledamot Transparency International
Martin Krüger, Head of Forensics, KPMG
Håkan Stenström, vice vd Skanska Sverige AB
Jonas Svensson, vice ordförande FAR

Seminariet Dags att syna myglet i sömmarna äger rum 1 juli kl. 14.00 i trädgården på Klosterbrunnsgatan 5 intill S:ta Katarina kyrkoruin vid Stora torget i Visby, och på twitter använder vi hashtaggarna #FARialmedalen och #myglet.

Mordbrand i Prosolvia?

Idag skriver FARs chefsjurist Helene Agélii och jag på DI Debatt om Prosolviadomen som – om den vinner laga kraft – i ett slag förändrar revisorns roll, uppdrag och ansvar. Men det stannar inte där, domen öppnar dammluckorna i svensk skadeståndspraxis. Och det är fler än revisorer som nu måste se om sitt hus.

Prosolviadomen är speciell genom att hovrätten har gett konkursboet betydande bevislättnad. Till att börja med gäller det orsakssambandet mellan den påstådda oaktsamheten från revisorn och skadan som uppkom när Prosolvia gick i konkurs. Här åberopar hovrätten en dom från Högsta domstolen (HD) tidigare i år om en mordbrandsbenägen 13-årig flicka som var omhändertagen för vård med stöd av lagen om vård av unga. Medan hon tillfälligt var placerad hos mamman anlade hon en omfattande brand. HD ansåg att socialnämndens underlåtenhet att uppfylla sin plikt att hålla uppsikt över flickan medförde ett skadeståndsansvar.

Partsförhållandena och omständigheterna i HD-domen skiljer sig – minst sagt – avsevärt från Prosolviaärendet. Men likväl jämställer hovrätten i sin bedömning styrelsen i Prosolvia med en mordbrandsbenägen 13-åring och revisorerna med en handfallen socialnämnd.

Hovrätten har även beviljat bevislättnad vid beräkning av skadebeloppet. Revisionsbyrån och revisorn ska ersätta, inte bara bristen i konkursboet, utan även ett rörelsevärde beräknat utifrån Prosolvias förväntade utveckling för det fall revisorn inte hade varit oaktsam. Hovrättens beräkning leder till skadeståndsanspråk som är helt främmande för svensk rättspraxis. Och vi måste komma ihåg att Prosolvia var ett litet börsföretag.

Prosolviadomen sätter också fokus på ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisor. En revisor ska självfallet stå för sin del av en skada, men den ojämlika betalningsförmågan hos styrelseledamöter utan omfattande ansvarsförsäkringar och en revisor/revisionsbyrå med lagstadgad skyldighet att ha ett fullgott försäkringsskydd leder till ett ”deep pocket syndrome” – den som har pengar får betala. I praktiken omkullkastas därmed den roll- och ansvarsfördelning som aktiebolagslagen stipulerar.

Från FARs sida sätter vi nu stort hopp till att HD vill pröva principfrågorna i Prosolviafallet. Om så inte sker måste regering och riksdag snabbt göra en översyn av de för näringslivet så avgörande ansvarsfrågorna.

Läs hela artikeln här.

Angeläget lärande i Almedalen

Almedalsveckan är inte över, men jag vill ändå summera ”det viktigaste” från dagarna i Visby. Först och främst tänker jag på den energi och det enorma lärande som de över 2 000 seminarierna innebär. Fantastiskt att få vara en del av det!

Carola_Lemne_Mats_Pertoft_Mats Odell_300x300

Praktikertjänsts VD Carola Lemne, Mats Pertoft (MP) och Mats Odell (KD) efter 3:12-seminariet

Jag tänker naturligtvis också på våra egna seminarier. I måndags arrangerade vi på FAR en het debatt om nya entreprenörsskatten 3:12. Seminariet ger fortfarande eko, och det knyts nya kontakter i arbetet med att påverka regeringens förslag i rätt riktning. Via den här länken finner du ett referat men också röster från minglet, eftersnack i Sveriges mäktigaste podcast – Rakt med Rakel – liksom seminariet på webb-tv.Du kan också höra vad de olika partierna tycker genom utfrågningarna hos Rakt med Rakel. Dag för dag släpps nya intervjuer.

Hans_Peter_Larsson_Anna_Clara_Ekestam_Fredrik_Schulte300X170PX

Hans Peter Larsson och Anna-Clara af Ekenstam diskuterar 3:12 med Fredrik Schulte (M)

Senare under veckan gick startskottet för ett mycket angeläget lärande. För då genomförde FAR seminariet ”Tio år av företagsskandaler – vad har vi lärt oss?”. Fall som HQ och Panaxia får stor uppmärksamhet och det fälls hårda domar i media. Utfallet av de långa rättsliga efterspelen blir däremot ofta något helt annat och gör inte alls samma avtryck. Dessutom saknas det ett samlat lärande. Det vill vi på FAR ändra på – för förtroendets skull. Vad kan revisorn göra bättre? Här måste vi våga vara självkritiska. Vad kan de andra bolagsorganen göra bättre? Och hur är det med myndigheternas kompetens och ledtider?

Den här länken tar dig till ett referat och eftersnack med Rakt med Rakel. Även detta seminarium finns på webben – lyssna här på röster om tysta revisorer, okritiska journalister och halvdana åklagare.

Men som sagt, det stannar inte med detta. Från FARs sida återkommer vi efter sommaren till det angelägna lärandet och de viktiga förtroendefrågorna.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén