Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Revisorsnämnden Sida 4 av 12

Det blir ingen fällande dom

Det har gått fem och ett halvt år sedan Finansinspektionen i augusti 2010 drog in tillståndet för HQ Bank. Och idag börjar brottmålsrättegången.

Jag tycker det är angeläget att vi får klarlagt vad som hände i HQ. Men varför denna utdragna process innan rättegången ens börjar? Får vi vänta lika länge innan vi får det slutliga avgörandet? Det är inte värdigt en rättsstat.

Jag följde HQ-dramat ganska nära under en tid men har naturligtvis glömt några av inslagen. Jag har därför fräschat upp minnet med hjälp av mina blogginlägg om HQ. Här följer ett axplock:

Jag hörde till dem (vi var ganska få) som reste ett frågetecken kring om det var rätt av Finansinspektionen att stänga banken. Jag talade också om det omöjliga HQ-pusslet där till och med den första pusselbiten var svår att lägga; http://danbrannstrom.se/hq-pusslet-blir-aldrig-klart

När Revisorsnämnden (RN) sedan kom med sitt första beslut bloggade jag om det ”modiga beslutet”; http://danbrannstrom.se/modigt-hq-beslut-idag

Och dagen efter RN-beslutet kommenterade jag i ett inlägg http://danbrannstrom.se/dagen-efter-hq-beslutet hur den forcerade avvecklingen av tradingportföljen hade påverkat det ekonomiska utfallet. Här finns många intressanta aspekter att beakta.

I inlägget ”Vi lever i två världar” http://danbrannstrom.se/vi-lever-i-tva-varldar pekade jag på att många i HQ-fallet redan var dömda i media men att det rättsliga efterspelet kunde ge ett annat resultat.

Alltsedan 2010 har jag också funderat på vad alla inblandade aktörer i näringsliv och samhälle faktiskt lärde sig av HQ. Därför har jag flera gånger efterlyst en HQ-kommission, dels för att den rättsliga processen tar för lång tid, dels för att den inte tar det nödvändiga helhetsgreppet; http://danbrannstrom.se/hq-aterigen-i-stralkastarljuset

Det blir hursomhelst intressant att följa det rättsliga efterspelet. KPMG, som är tilltalad i brottmålsutredningen respektive svarande i tvistemålen som inleds senare i år, kommer att på webben ge sin syn på processerna.

Hur kommer HQ-dramat att sluta? Jag ser i ett inlägg att jag redan har lämnat en prognos – det blir ingen fällande dom; http://danbrannstrom.se/ingen-bryr-sig-om-skandaler

En milstolpe för nordiska standarden

Dans blogg

Fokusgruppen diskuterar nya standarden.

Igår passerade vi en av de viktigaste milstolparna för nya nordiska standarden för revision i mindre företag – Standard for Audits of Small Entities (SASE). För då träffades den s.k. fokusgruppen bestående av ett 20-tal revisorer från både små och stora byråer över hela landet.

Det var första gången som en större grupp tänkta användare fick ge sin syn på standarden. Och responsen var genomgående mycket positiv! Flera gånger hördes uttryck som: ”Revisionen blir nu bättre, effektivare och roligare”. På motsvarande sätt ska standarden nu utmanas i de övriga nordiska länderna.

Nästa steg är att vi presenterar standarden för de nordiska tillsynsmyndigheterna vid ett möte på Revisorsnämnden 21 maj. Kort därefter räknar vi med att kunna sända ut standarden på remiss till alla medlemmar i de nordiska branschorganisationerna. Parallellt genomför vi en remissrunda som riktas till olika externa intressenter till revisionen.

Jag återkommer om detta, var så säker.

Så många uppdrag kan en revisor ha

Med jämna mellanrum poppar Roland Sigbladh, marknadschef på UC, upp och talar om antalet revisionsuppdrag per revisor. Och varje gång uttrycker han oro för att revisorer med många uppdrag kan ha svårt att klara kvaliteten. Igår hände det igen (3 minuter och 35 sekunder in i sändningen).

UC kallar utspelet för en studie. Men jag förstår inte alls vad UC baserar sina antydningar och slutsatser på. Det talas om ”att kvinnliga revisorer är mer angelägna om att göra ett noggrant jobb”. Det kan vara så, men UC är inte i närheten av att bevisa det i sin ”studie”. Det krävs djupare forskning än så, och vilket underlag har UC för att överhuvudtaget kommentera kvaliteten i revisionen?  Det är dessutom Revisorsnämndens sak att göra.

Roland Sigbladh återkommer säkert fler gånger i den eviga frågan om hur många revisionsuppdrag en revisor kan ha – men då från sin nya plattform som vice vd hos Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF.

Självfallet finns det en gräns för hur många uppdrag en revisor kan ha! Går den vid 100 eller 200? Nej, den kan gå vid fem eller tio om revisorn har riktigt stora, komplexa och riskfyllda uppdrag. Ibland kan uppdragslistan vara väldigt lång, men då kan det handla om fastigheter som har paketerats i hundratals separata bolag men som i praktiken är ett enda revisionsuppdrag. Detsamma kan gälla butiker, med likartade rutiner, som ingår i en och samma kedja.

Det helt avgörande är att revisorn – och hans eller hennes team – har den tid som krävs för att skaffa sig god kunskap om kundföretagets verksamhet, lära känna människorna i företaget och verkligen förstå riskerna i verksamheten. Det är bara då man kan designa och utföra en bra revision.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén