Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: robotisering

Nya tidens tjänster i fokus under årets Branschdagar

Vad ser du framför dig när du hör ord som automatisering, digitalisering och robotisering? För mig har bilden varit lite diffus, men häromdagen lyssnade jag till professor Gunnar Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som beskrev robotens närmast mänskliga egenskaper.

Att roboten har god motorik har vi sett prov på i industriella sammanhang, men när egenskaper som kommunikativ förmåga, sinnen och tankekapacitet beskrivs anar jag hur även tjänstesektorn kommer att förändras. För roboten kommer att kunna göra det mesta, och den jobbar dessutom 24/7 utan att vare sig äta eller vila.

Med skräckblandad förtjusning tog jag till mig denna insikt och viskade till min bänkgranne på seminariet att etiska dilemman måste väl ändå människan få behålla monopol på att lösa. Den omedelbara repliken blev: Ja, etiska dilemman blir människans sista utpost.

Nu blir ju inte framtiden som vi tror utan vad vi gör den till. Och därför är framtiden egentligen bara en enda stor möjlighet. Vi ska som bransch självfallet dra nytta av ny teknik och till och med påskynda utvecklingen. För när roboten sitter bredvid oss eller svävar i molnet kan vi skapa ännu större kundnytta.

På förra årets Branschdagar föddes några tankar som också medverkar till kundnytta. Ett exempel är att branschen kan erbjuda proaktiva personliga tränare (PT) till företagare som behöver hjälp att utveckla sin verksamhet. På FAR förbereder vi nu den första PT-utbildningen. Vi börjar med att erbjuda den för redovisningskonsulter som i takt med tilltagande automatisering kan och måste öka inslaget av analys och rådgivning.

Jag glömmer heller inte den spontana applåden på Friends Arena när jag berättade att vi på nordisk basis tar fram en ny standard för revision i mindre företag. Behovet av ”Standard for Audits of Small Entities” (SASE), som den kommit att kallas, är stort och ett uttryck för den differentiering av tjänster som framtidsstudien pekar på. Under årets Branschdagar kommer vi självfallet att belysa och utmana den nya standarden. Jag är för egen del övertygad om att den genererar ökad kundnytta.

På tal om framtidsstudien kan jag utläsa i vårens medlemsundersökning att hälften av FARs medlemmar har tagit del av rapporten från Kairos Future som ju beskriver branschens resa fram till år 2025. Det är en hög andel, men jag vill ändå rekommendera alla som ingår i andra hälften att låta framtidsstudien ingå i sommarlektyren. För den ger insikter, mod och inspiration till förändring och utveckling av såväl små som stora byråer. Jag vågar säga det eftersom så många byråer vitsordar detta.

Från FARs sida vill vi oförtrutet och på alla sätt hjälpa branschen att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle. I affärsplanen för innevarande räkenskapsår läggs fokus på områdena förtroende, framtid och medlemsnytta. Med ambitionen att förstärka positionen som förtroendebransch ska vi utveckla proaktiv opinionsbildning, öppna upp branschen och arbeta nära branschens intressenter. Under rubriken framtid ska vi hjälpa branschen att bli vinnare i digitaliseringen. Det handlar konkret om att utnyttja automatiseringen, utveckla nya tjänster och pusha för modernare och bättre regler på branschens spelplan. När det gäller medlemsnyttan är målsättningen att leverera en medlemsnytta som lockar fler. Och här har vi en lång lista på konkreta initiativ som kommer att presenteras under Branschdagarna.

Temat för branschdagarna i år är Nya tidens tjänster, och 24–25 september på Friends Arena blir två dagar fyllda med utmaningar, inspiration och lärande. Vi hoppas även på ”all time high” i deltagande, minst 500 personer. För det är när vi träffas över byrågränser och gemensamt tar ut färdriktningen som vi tar det ansvar som följer av att vara en profession. Att det dessutom sker under trevliga former är en bonus.

Jag måste erkänna att jag längtar till Branschdagarna. Men först ska vi unna oss en fin sommar med avkopplande och välbehövlig ledighet.

Trevlig sommar!

Ledare i Balans #6/2015

Nya tidens tjänster

Automatisering, digitalisering och robotisering – det går inte en dag utan att vi påminns om att vi är på väg in i en ny tid. Idag skriver Stefan Fölster på DN Debatt under rubriken ”Automatiseringen har tagit bort 450 000 jobb på fem år”.

Med tanke på hur redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare förväntas påverkas av automatiseringen kommer framtidsfrågorna att vara i fokus under Branschdagarna 24-25 september. Årets tema ”Nya tidens tjänster” andas, tycker jag, att det finns möjligheter där framme som vi än så länge bara kan ana. Spännande!

Hoppas att du vill vara med under Branschdagarna! För framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gemensamt gör den till!

Robotiseringen ställer nya krav på ledarskapet

”För att tillhöra morgondagens vinnare måste ledare i tjänsteföretag tänka om – dagens verksamheter och affärsmodeller är inte framtidens lösningar. Det innebär att den största och viktigaste ledarskapsutmaningen är att skapa förutsättningar för innovation. Att skapa innovationskraft!”

Så skriver forskaren Mattias Axelson, Handelshögskolan i Stockholm, och jag idag i da.se som i en serie artiklar belyser hur robotiseringen kommer att påverka arbetslivet.

Budskapet i vår artikel är i linje med slutsatserna i vår egen framtidsstudie. Men Mattias Axelson och jag ger också konkreta tips på hur man ska få fart på den angelägna ”innovationsloopen”. Nyckeln är att frigöra skaparkraften hos medarbetarna i varje organisation.

Synpunkter är alltid välkomna!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén