Den som ser ”Searching for Sugar man” blir påmind om hur snabbt allt förändras. För 14 år sedan var det fortfarande möjligt att vara en stor stjärna i en annan del av världen, utan att veta om det. Det är först 1998 som fansen i Sydafrika och Rodriguez i Detroit upptäcker varandra, och jublet känner inga gränser när Rodriguez samma år kliver ut på scenen. Och detta är ingen påhittad historia!

Ja, världen förändras snabbt. Igår träffade jag BDO i Göteborg, och vi förde ett spännande samtal om branschens utveckling. Hur ser vi ut om 14 år?

Vi vet hur scenen ska riggas den närmaste tiden. Det handlar bl.a. om införandet av Reko, version 2, och det viktiga valet mellan K2 och K3. En annan komponent är FARs arbete med K2-revisionen, som medarbetarna på BDO för övrigt uttrycker stark support för. Vidare utvecklas FARs koncept för auktorisation av redovisningskonsulter och rådgivare. På Branschdagarna är allt detta självfallet i fokus.

Men scenen om 14 år – hur ser den ut? Jag tecknade en bild där Big 4 har blivit Big 6. Kina har nämligen fullföljt planen att etablera en global aktör och branschens Ryanair – en firma som arbetar och tar betalt på ett annorlunda sätt – är på plats. All rapportering av finansiell information sker sedan länge elektroniskt (”rymdskeppet” XBRL landade till slut även i Sverige) och de noterade bolagens redovisning publiceras i realtid. Sedan är själva rapporteringen starkt förändrad, eftersom integrerad rapportering och arbetet för hållbar utveckling har fått ett stort genomslag. Den svenska branschen exporterar nu Reko, version 10, och andra upplägg för redovisningstjänster samtidigt som revisionen äntligen har diversifierats även på global nivå – den svenska K2-revisionen drog igång något riktigt stort! Och den svenska modellen med auktorisation av branschens alla professioner har förstås blivit en förebild runt vår jord.

Vi tar sats på Branschdagarna! Om vi vill, om vi vågar …