Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Så stärker vi förtroendet

Lärdom 2 – Klara ut ansvarsfördelningen

Jag vill än en gång uppmärksamma FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har nu blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 2 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

”Klara ut ansvarsfördelningen
Revisorn ska ha integritet och vara tuff. Samtidigt ser vi att det blir allt vanligare att revisorer blir personligt stämda när ett företag har gått i konkurs. Revisorn, till skillnad från styrelsen, har alltid en ansvarsförsäkring som gör att försäkringsbolaget kan gå in och betala ut ersättning för den ”skada” som revisorn kan anses ha åsamkat när det har funnits brister i revisionen. Revisorns ansvarsförsäkring har lett till att fler revisorer stäms, ibland på miljardbelopp.

För att motverka en olycklig förskjutning av ansvaret måste det även ställas krav på att styrelser, som ju de facto har ansvaret för bolagets verksamhet, ska ha egna ansvarsförsäkringar.”

Jag tror att Prosolvia-domen gjorde att många uppmärksammades på det frågetecken som finns kring ansvarsfördelningen mellan företagets styrelse och revisorn. En revisor ska självfallet stå för sin del av en skada, men den ojämlika betalningsförmågan hos styrelseledamöter utan omfattande ansvarsförsäkringar och en revisor/revisionsbyrå med lagstadgad skyldighet att ha ett fullgott försäkringsskydd leder till ett ”deep pocket syndrome” – den som har pengar får betala. I praktiken omkullkastas därmed den roll- och ansvarsfördelning som aktiebolagslagen stipulerar.

Otydlighet i ansvarsfrågan är heller inte bra för förtroendet för näringslivet i stort. Att styrelseledamöter alltid har ansvarsförsäkringar är ett steg på vägen, men det krävs ett större grepp. Vi har därför diskuterat med regeringen vad som kan göras för att förtydliga ansvarsfördelningen i aktiebolagslagen.

Vad säger du om ansvarsfördelningen? Är den tillräckligt tydlig?

Lärdom 1 – Utveckla revisionen

Jag återkommer här till FARs förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet” och de lärdomar vi har sammanställt i vår ”vitbok”. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra en bra grund för fortsatta diskussioner men framför allt för konkret förtroendearbete. Det har nu blivit dags att uppmärksamma lärdom nr 1 här på bloggen. Så här skriver vi i ”vitboken”:

”Utveckla revisionen
Det finns förväntningar, både från marknaden och från politiker, att revisorn ska uttala sig om mer än redovisningen. Man vill till exempel att revisorn ska granska företagets interna kontroll och om företaget uppfyller förväntningar avseende etik och moral. I ett börsbolag vill man dessutom att revisorn ska försäkra marknaden om att bolaget är ”börsfähigt”.

Som bransch måste vi på allvar påbörja diskussionen om hur vi kan utveckla revisionen för att matcha förändrade förväntningar.”

När vi från FARs sida träffar olika intressenter till revisionen lyssnar vi därför uppmärksamt på vad man verkligen vill få ut av revisionen. Och det kan naturligtvis skilja sig åt beroende på företagets storlek, ägarförhållanden, risksituation m.m.

Hur tycker du att revisionen ska utvecklas?

Så stärker vi förtroendet

Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ’företagsskandaler’ som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleddes den artikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skrev 25 november 2013 där vi presenterade FARs förtroendearbete.

För att stärka förtroendet för branschen arbetar FAR nu på bred front. Idag har vi haft ett seminarium med företrädare för branschen om viktiga förtroende- och framtidsfrågor. När det gällde hur branschen framställs i medierna förde vi en dialog med Theo Martins och Weje Sandén från Hallvarsson & Halvarsson. Infriande av förväntningar och ökad transparens nämndes här som några av nycklarna till ökat förtroende.

I nya numret av Balans kritiserar styrelseproffset Caroline Sundewall branschen för just bristen på öppenhet, och utmanar oss att träda fram och inte ducka för kritiska frågor. Jag håller med. Genom att agera så stärks förtroendet, inte minst hos branschens kunder. Dessutom är exponering i medierna ett av många sätt att sprida kunskap om branschens spelregler och hur vi arbetar.

Jag återkommer redan nästa vecka till fler initiativ i FARs förtroendearbete.

Sida 2 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén