Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: SAAB Sida 1 av 2

Två dagar

Åklagarna avser att överklaga den friande tingsrättsdomen för revisorerna i Saab. Enligt åklagarna utfördes revisionen nämligen först två dagar efter dateringen av revisionsberättelsen. Brottsrubriceringen är grovt osant intygande.

Jag hör till dem som menar att det är viktigt med rätt datering. Men kan de aktuella två dagarna verkligen utgöra grovt osant intygande?

I Saab-fallet menar revisorerna bestämt att dateringen skedde, såsom regelboken föreskriver, i anslutning till att revisionen slutfördes.

Något uppsåt att här begå brott kan jag svårligen föreställa mig. Jag har heller inte hört eller sett att någon led skada på grund av de två dagarna. Till mina starka dubier kring att åklagarna fortsätter att driva caset kan dessutom läggas HD:s avgörande om huruvida oriktig datering av en pantförskrivningshandling innebar fara i bevishänseende (NJA 1977 s. 46).

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har en mycket viktig samhällsuppgift. Men landets ekobrottslingar måste gnugga händerna av förtjusning när resurser läggs på formaliafrågor som datering. Nej, det vore mycket bättre om EBM prioriterade jakten på utstuderad och samhällsfarlig ekonomisk brottslighet.

Rätt rekonstruktör i Saab?

Jag delar glädjen med alla i Trollhättan som nu jublar över att Saab blir föremål för rekonstruktion, trots att tingsrätten först sa nej. För oss som tror på Saab är detta en bekräftelse på att vi har rätt …

Att advokaten Guy Lofalk återigen blir rekonstruktör väcker dock några frågor hos mig:

Hade det inte varit bättre med ett nytt namn på rekonstruktören? Det krävs ju nya och annorlunda grepp den här gången.

Har man ens övervägt att någon annan än en advokat är bäst lämpad för uppgiften? Från Fars sida har vi framfört att en revisionsbyrå har den breda kompetens som uppdraget som rekonstruktör ofta kräver.

Jag är med andra ord rädd att vanans makt har präglat beslutet om rekonstruktör. Det hade varit bättre att tillämpa Saabs slogan – move your mind.

Resan har bara börjat

Så rullar tåget mot Göteborg. Tiden på tåget är ett bra tillfälle för både eftertanke och spaning. Vad hände egentligen under veckan? Och vad kan hända nästa vecka?

När jag skriver detta faller börsen på grund av ECB-rykten. Marknaden är orolig, och negativa nyheter får stor påverkan. Min enkla analys är att marknaden förblir orolig till dess att USA och EU kan visa på krafttag mot obalanserna i ekonomin. Det lär tyvärr dröja. De politiska systemen matchar helt enkelt inte den nya marknadens krav.

Men ingen får bara sitta och titta på. I smått och stort måste vi alla bidra. Idag träffade jag nätverket SVEREV och vi diskuterade hur viktigt det är att vi som bransch drar vårt strå till stacken. Vi granskar inte Grekland (är det någon som gör det?), men varje bokslut och revision som vi svarar för ska medverka till förtroende och tillit.

Resan går vidare. Redan på måndag kommer ett viktigt Discussion Paper om integrerad rapportering – ett nytt sätt att presentera ett företags prestationer (läggs ut på IIRC:s hemsida). Konceptet innebär att finansiell rapportering integreras med information om bolagsstyrning och hållbarhetsarbete. Sydafrika är först ut med detta. Antingen blir det en flopp, eller också kommer integrerad rapportering att få mycket stor betydelse för allt vad redovisning och revision heter. Jag tror på det sistnämnda.

Sedan kan jag inte låta bli att kommentera Saab. Jag tror fortfarande på Saab, och även om det blir konkurs fortsätter färden. För Saab kommer alltid igen, men självfallet krävs det nya ägare.

Jag lider med alla oroliga människor i min gamla hemstad Trollhättan.

För det är långt kvar innan vi är framme.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén