Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: skadeståndsansvar

Rekordhög stämning

Troms Kraft i Norge stämmer idag revisions- och konsultbyrån Grant Thornton och den ansvariga auktoriserade revisorn på rekordhöga 1,8 miljarder kronor. Bakgrunden är den fleråriga manipulationen av räkenskaperna i Troms Krafts svenska dotterföretag Kraft&Kultur (namnändrat till Nordic Green Energy). Grant Thornton säger till bl.a. Affärsvärlden att det inte finns någon grund för dagens stämningsansökan.

Ingen kan riktigt förstå hur allt detta har gått till, och jag tror inte att någon ännu har tagit ett helhetsgrepp. Det är ju bara revisorn som stäms, men hur är det med styrelsens ansvar!? Vad jag förstår måste det ha brustit i den interna kontrollen, och då ska strålkastaren även riktas mot styrelsen i Kraft&Kultur. Av intervjun i Affärsvärlden framkommer för övrigt att de som satt i styrelsen för Kraft&Kultur är samma personer som idag stämmer Grant Thornton.

Ansvarsfrågan måste nu prövas i en rättslig process som säkert kan ta åtskilliga år. Men det finns lärdomar att dra av det vi redan har sett. En sådan är att aldrig någonsin slappna av när det gäller den interna kontrollen; en styrelse måste alltid arbeta med att vässa den. En annan är att vi inom FAR oförtrutet måste arbeta vidare med att utveckla revisorsrollen och att lyfta kvalitetsfrågorna. Det ansvaret måste vi ta!

Myt 7 om ansvar för affärer

Jag vill än en gång uppmärksamma ”Den mytomspunna revisorn”. Min företrädare Björn Markland och jag slår tillsammans hål på myterna i ett kommande nummer av Balans, men nu har det blivit dags för den sjunde myten på bloggen.

Myt 7 om ansvar för affärer: Revisorn ska anmärka på dåliga affärer.

Verklighet: Revisorn ska anmärka på förvaltningsåtgärder av styrelsen som strider mot aktiebolagslagen (eller motsvarande lagar för finansiella företag) eller mot bolagsordningen, eller som kan medföra skadeståndsansvar för styrelsen gentemot bolaget.

Redan i förarbetena till aktiebolagslagen 1944 svängdes varningsflaggan: »Den ekonomiska lämpligheten av förvaltningsåtgärder tillkommer det icke revisorerna att kritisera, i vidare mån än då åtgärderna kunna tänkas föranleda dechargevägran och skadeståndstalan eller eljest framstå såsom pliktöverträdelser eller pliktförsummelser från bolagsledningens sida.«

Mot dåliga affärer kan bara ägarna ingripa, genom att byta ut styrelsen.

Sida 4 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén