Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: skatteförfarandelagen

722 skäl vara steget före

Pia Elkjaer Hedberg diskuterar skatteförfarandelagen

På Redovisningskonsultveckan är skatt viktigt, men skatt är inte allt …

Lena Sjöblom och Pia Elkjaer Hedberg får frågor under bensträckare

Pia Elkjaer Hedberg trycker hårt på att det är kundens framtidsplaner som måste vara utgångspunkten, inte den nya skatteförfarandelagens 722 paragrafer.

Kundens behov kan ju vara något helt annat än de ”färdiga lösningarna”.

Reko säger att redovisningskonsulten ”ska sträva efter att vara proaktiv i sitt arbete”.

Det är inte vackra ord, det är nödvändigt.

3 kommentarer

EU:s nya tullar stavas moms

Det är utmärkt att SvD uppmärksammar ökat momskrångel för de minsta företagen. Bakgrunden är förslaget till ny lag om skatteförfarande som syftar till att förenkla. Men enligt förslaget ska fler än 500 000 företag, som idag kan vänta med att redovisa årsmoms fram till mitten av juni, redovisa momsen senast 26 februari. Det enda som är säkert är att risken för fel ökar, och då blir det genast krångligt och dyrt.

Det är svårt att göra det enkelt men enkelt att göra det svårt. Jag hoppas att regeringen nu tar intryck av kritiken och utnyttjar alla de möjligheter som EU:s momsdirektiv trots allt medger.

För det är EU:s momsregler som i mångt och mycket ställer till det. Tidigare var det tullar som försvårade handeln över gränser, nu är det EU:s momsregler. Glädjande nog tycks sjukdomsinsikten ha nått EU-kommissionen som sänt ut en grönbok om momsens framtid, och den svenska regeringen har redan fått kloka ord på vägen.

Vågar jag hoppas att pendeln nu svänger och att momsen blir enklare? Nej, jag vill först se en större beslutsamhet från politikernas sida.

Jag lanserade 1 april en idé om att vi skulle boka ett momståg till Bryssel, allt för att kunna synas och påverka ordentligt. Många trodde att jag skämtade, men jag skämtar aldrig om moms.

Var god tag plats, dörrarna stängs!

Kommentera

Häng med momståget till Bryssel!

Jag har länge undrat när tidpunkten för det stora momsupproret ska inträffa. För om det är något som är riktigt krångligt och svårt för alla företag så är det moms. Det sägs ibland att ”det blir sämre innan det blir bättre”. Måtte det också gälla moms, och att vi idag passerar vändpunkten. Jag köper betydelsen av harmonisering, att momsreglerna i olika länder i grunden ska vara lika. Men de måste vara lika enkla, inte lika svåra.

Enligt en lagrådsremiss får vi en ny lag om skatteförfarande från 1 januari 2012. Genom den nya lagen försvinner möjligheten för de minsta företagen att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Istället ska momsen för hela året redovisas senast 26 februari om räkenskapsåret är kalenderår. Kommer de minsta företagen att klara detta? Kommer revisions- och rådgivningsbranschen hinna hjälpa alla i tid?

Men det allra värsta är nog gårdagens besked från Bryssel om att EU-kommissionen säger nej till Sveriges begäran om en momsgräns för den ideella sektorn, som ju är oerhört viktig för det svenska samhället.

Vad ska vi göra? Vi kan boka ett momståg (detta är inget aprilskämt) som startar i Kiruna så att vi kan kliva på allteftersom tåget rusar genom landet. Sedan styr vi mot Bryssel. För vi ska protestera. Vi måste protestera. Moms måste bli enkelt.

Eller också sitter vi lugnt kvar, för det vill ju gärna bli bra.

4 kommentarer

Powered by lovecraft Anders Norén