Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Skatteverket Sida 2 av 7

Därför JO-anmäler vi Skatteverket

Advokatsamfundet och FAR har gemensamt anmält Skatteverket till Justitieombudsmannen (JO).

Anmälan gäller dels Skatteverkets publicering av vissa advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg” på Skatteverkets webbplats, dels de uttalanden som Skatteverket har gjort i en skrivelse med anledning av Advokatsamfundets och FARs begäran om att ta bort publiceringen.

Advokatsamfundets och FARs uppfattning är att Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt och överlåter nu till JO att bedöma verkets agerande. Här kan du läsa själva JO-anmälan.

Jag menar att det är djupt olyckligt att Skatteverket driver egen politik istället för att på ett förutsebart sätt tillämpa praxis, som i det här fallet till och med har bekräftats genom domstolsbeslut. Och en vedertagen organisationsform, som används av tusentals advokater och revisorer över hela världen, kan inte vara ett ”skatteupplägg”, särskilt som exakt samma organisationsform skulle ha använts även om det inte hade funnits några skatter.

Nu är XBRL svensk standard

Idag tillkännager SIS, Swedish Standards Institute att XBRL har blivit svensk standard. I pressmeddelandet uttrycks förhoppningen att XBRL ska stödja utveckling av nya effektiva processer genom att det blir enklare och går snabbare att rapportera, hantera och säkerställa kvalitet i finansiell information.

För mig är detta ljuv musik, och FAR har bidragit aktivt genom sitt engagemang i föreningen XBRL Sweden. Det är naturligtvis en styrka att även Bolagsverket, Finansinspektionen, Skatteverket och SCB står bakom detta.

Att XBRL nu är svensk standard är ett viktigt steg mot att elektronisk ingivning av årsredovisningar ska bli verklighet även i Sverige. Men det förutsätter lagkrav, tror jag. Tidigare förhoppningar om frivillig ingivning grusades ju, milt sagt. Dagens besked gör att det också tänds nytt hopp om ”One Stop Shop” eller ”En uppgift en gång” med sin stora potential att förenkla företagens omfattande rapportering till myndigheter.

Från FARs sida kommer vi fortsatt att medverka till att XBRL kan effektivisera, förenkla och höja kvaliteten i företagens rapportering.

Naken in – naken ut

I december 2014 avfärdade Kammarrätten i Stockholm i en dom Skatteverkets bedömning av marknadsvärdet på aktierna i PwC. Och nu har Skatteverket meddelat att man inte kommer att överklaga Kammarrättens beslut. Detta innebär samtidigt att många fler revisions- och konsultföretag kan känna en stor lättnad. Det är bra!

Vi måste komma ihåg att ägarmodellen i partnerdrivna företag är internationellt vedertagen och har utvecklats under mycket lång tid. Detta gäller inte minst i revisions- och advokatbyråer där embryot till modellen kan skönjas i slutet på 1700-talet. Modellen är utformad för att främja kontinuitet och tillväxt i verksamheten. I ägarmodellen åsätts det tvåbenta kunskapskapitalet inte något värde vid prissättningen av aktier. Marknadsvärdet sätts istället till det nominella värdet på aktien enligt principen ”naken in – naken ut” när en delägare träder in respektive träder ut ur ett delägarskap.

Skatteregler kommer och går men ägarmodellen i partnerdrivna företag består – hoppas jag verkligen!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén