Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Skatteverket Sida 2 av 7

3:12 vid vägs ände

Det är närmast omöjligt att kunna förstå och tillämpa 3:12-reglerna enbart med ledning av lagtexten. Så skriver FAR i sitt senaste remissvar om 3:12.

Och det är naturligtvis inte acceptabelt med ett regelverk där lagstiftaren ser sig nödgad att ingripa i stort sett varje gång det kommer ett avgörande som Skatteverket invänder mot. De återkommande förändringarna av lagstiftningen försämrar dessutom förutsättningarna för den alltid så avgörande förutsebarheten.

Det är uppenbart att 3:12-systemet har kommit till vägs ände. FAR skriver också i sitt remissvar att det finns anledning att överväga ett helt nytt system för att hantera skillnaderna mellan kapital- och förvärvsinkomster. Detta bör lämpligen utredas tillsammans med en bredare översyn av inkomstskattelagstiftningen. En sådan översyn bör inledas snarast.

Vad säger du om 3:12?

Därför JO-anmäler vi Skatteverket

Advokatsamfundet och FAR har gemensamt anmält Skatteverket till Justitieombudsmannen (JO).

Anmälan gäller dels Skatteverkets publicering av vissa advokat- och revisionsbyråers organisationsform som ”skatteupplägg” på Skatteverkets webbplats, dels de uttalanden som Skatteverket har gjort i en skrivelse med anledning av Advokatsamfundets och FARs begäran om att ta bort publiceringen.

Advokatsamfundets och FARs uppfattning är att Skatteverket har åsidosatt sin objektivitetsplikt och överlåter nu till JO att bedöma verkets agerande. Här kan du läsa själva JO-anmälan.

Jag menar att det är djupt olyckligt att Skatteverket driver egen politik istället för att på ett förutsebart sätt tillämpa praxis, som i det här fallet till och med har bekräftats genom domstolsbeslut. Och en vedertagen organisationsform, som används av tusentals advokater och revisorer över hela världen, kan inte vara ett ”skatteupplägg”, särskilt som exakt samma organisationsform skulle ha använts även om det inte hade funnits några skatter.

Nu är XBRL svensk standard

Idag tillkännager SIS, Swedish Standards Institute att XBRL har blivit svensk standard. I pressmeddelandet uttrycks förhoppningen att XBRL ska stödja utveckling av nya effektiva processer genom att det blir enklare och går snabbare att rapportera, hantera och säkerställa kvalitet i finansiell information.

För mig är detta ljuv musik, och FAR har bidragit aktivt genom sitt engagemang i föreningen XBRL Sweden. Det är naturligtvis en styrka att även Bolagsverket, Finansinspektionen, Skatteverket och SCB står bakom detta.

Att XBRL nu är svensk standard är ett viktigt steg mot att elektronisk ingivning av årsredovisningar ska bli verklighet även i Sverige. Men det förutsätter lagkrav, tror jag. Tidigare förhoppningar om frivillig ingivning grusades ju, milt sagt. Dagens besked gör att det också tänds nytt hopp om ”One Stop Shop” eller ”En uppgift en gång” med sin stora potential att förenkla företagens omfattande rapportering till myndigheter.

Från FARs sida kommer vi fortsatt att medverka till att XBRL kan effektivisera, förenkla och höja kvaliteten i företagens rapportering.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén