Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Skatteverket Sida 4 av 7

Gott slut på ett händelserikt 2013!

Säga vad man vill, men 2013 blev ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. Här följer några axplock.

Branschen hamnade i fokus när regeringen bestämde sig för att ändra de s.k. 3:12-reglerna. Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf pekade redan i sitt första utspel i mitten av april på hur de generösa reglerna tillämpades av ”vissa revisorer”. Under sommarmånaderna följde sedan ett intensivt påverkansarbete där vi på FAR knöt många värdefulla kontakter med såväl politiker som entreprenörer. Höstens riksdagsbeslut innebar, jämfört med regeringens ursprungsförslag, ett antal justeringar med påtagliga förbättringar för många företagare. Däremot överlevde kravet på en ägarandel om minst 4% för att få tillämpa löneunderlagsregeln. Många inser att ägarkravet medför en tröskel som hämmar tillväxt och sysselsättning. Ett bevis på det är att Centerpartiet lanserade ett nytt förslag samma dag(!) som riksdagen klubbade 3:12-reglerna. Till min glädje noterar jag att Centerpartiets tankegångar påminner om FARs alternativa förslag. Det dröjer nog inte så länge innan 3:12-reglerna åter måste ses över.

Direkt efter sommaren kom den överraskande hovrättsdomen rörande Prosolvia. Domen, som FAR och många andra har debatterat under hösten, innebar ett rekordhögt skadestånd. PwC och den ansvariga revisorn skulle betala över 2 miljarder kronor (inklusive ränta) till konkursboet. Domen vann aldrig laga kraft eftersom parterna träffade en förlikning, men det finns en risk att Prosolvia fortsätter att spöka. Därför blir nästa liknande case av största betydelse för utvecklingen av svensk skadeståndspraxis.

I början av december kom så det första ramverket för integrerad rapportering. Syftet med integrerad rapportering är att ett företag på ett tydligare sätt ska kunna presentera hur det utvecklas och skapar värde. Därmed får företagets intressenter också ett bättre beslutsunderlag. Det blir spännande att följa och påverka fortsättningen för integrerad rapportering. FAR kan här bidra på olika sätt, bl.a. med att visa hur rapporteringen kan förändras i det mindre företaget.

Det hände mer i december, för då sjösattes en samverkan mellan Skatteverket, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och FAR. Upplägget innebär i korthet att Skatteverket på ett effektivt sätt kan dra nytta av branschens kvalitetsarbete vid myndighetens granskning av deklarationer och andra uppgifter. ”Rätt från början” har varit ett ledord under hela processen.

Och alldeles före jul träffade EUs medlemsstater, EU-parlamentet och EU-kommissionen en uppgörelse om det s.k. revisionspaketet. Det blev en ”hård julklapp” för branschen, även om det hade kunnat bli mycket värre med tanke på kommissionens utgångsbud. I början av 2014 kommer regeringen att starta upp arbetet med att arbeta in alla de nya reglerna i den svenska miljön. Jag återkommer naturligtvis om detta gigantiska lagstiftningsarbete.

Det räcker med att läsa raderna ovan för att förstå att branschen är under ett starkt omvandlingstryck. För att hjälpa byråerna, men också alla enskilda personer som jobbar i branschen, att möta och påverka framtiden tog vi på FAR hjälp av analysföretaget Kairos Future för att beskriva branschens resa fram till 2025. Framtidsstudien presenterades på Branschdagarna i september och används nu i flera byråers förändringsarbete.

Jag vill avsluta med det viktigaste av allt – förtroendet. För att branschen ska kunna göra största möjliga nytta för näringsliv och samhälle måste det finnas ett starkt förtroende för branschen. Och därför har FAR under 2013 inlett ett omfattande arbete som syftar till att just stärka förtroendet. Startskottet blev en debattartikel från FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och mig –  ”Tio år av skandaler – detta måste vi göra”. Förtroendearbetet utgår till stor del från en ”vitbok” där vi anger flera viktiga lärdomar och vad vi konkret kan göra för att stärka förtroendet. 

Nästa år ser ut att bli minst lika spännande och händelserikt. Jag återkommer därför efter årsskiftet med mina funderingar inför det nya året. Men nu vill jag önska alla ett riktigt gott slut på 2013!

Rätt från början medför kund- och samhällsnytta

Skatteverket, FAR och Sveriges Redovisningskonsulter Förbund (SRF) sjösätter idag en samverkan som ger kund- och samhällsnytta. Utformningen av samverkan innebär att Skatteverket kan nyttja det omfattande kvalitetsarbete som de båda branschorganisationerna bedriver bland sina medlemmar. Här kan du läsa mer om hur det ska gå till i praktiken!

Alla blir vinnare när auktoriserade redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare lyfter kvaliteten på deklarationer och andra inlämningsuppgifter. Och det är naturligtvis positivt att Skatteverket vill nyttja branschens kompetens och kvalitetsarbete. Arbetssättet ”Rätt från början” medför dessutom minskad administration och färre kontakter mellan Skatteverket och företagen vilket skapar både kund- och samhällsnytta. Men allt är naturligtvis frivilligt, det finns inga krav på att gå in i detta.

Som bransch måste vi nu svara upp mot de förväntningar på kvalitet som denna samverkan bygger på. Det ska vi klara!

Skillnaden blir stor

Idag gästades vi på FAR av Skatteverket och SRF för att ta nästa steg i den samverkan som inletts kring de mindre företagens deklarationer. På temat ”rätt från början” ska Skatteverket kunna dra nytta av kvaliteten i alla deklarationer som medlemmar i SRF respektive FAR medverkar till.

Nu ska all teknik på plats hos Skatteverket för att sedan testas genom pilotprojekt efter sommaren. Programvaruföretagen måste också göra sina förberedelser för att detta ska fungera smidigt i praktiken – bra om många börjar trycka på …

FAR värd för samverkan mellan Skatteverket, SRF och FAR

FAR värd för samverkan mellan Skatteverket, SRF och FAR

På frågan om hur stor skillnad vi förväntar oss svarade jag utan att blinka: STOR. För jag är helt övertygad om att deklarationer som har upprättats av proffsen i branschen håller en betydligt högre kvalitet än andra deklarationer. Och det är något som Skatteverket ska utvärdera löpande för att kunna beakta vid urval av deklarationer för granskning.

Skatteverkets mål är att den stora sjösättningen ska ske runt årsskiftet. Det ser jag mycket fram emot, för alla vinner på denna samverkan. Redovisningskonsulten, revisorn eller skatterådgivaren är alla vinnare, men också kundföretaget och Skatteverket. Perfekt.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén