Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Stjärnsmäll AB

Sen årsredovisning ska inte vara brott

Anne Ramberg och jag skriver idag på DI Debatt. Det är ”den försenade årsredovisningen” som återigen är på tapeten.

Advokatsamfundet och FAR begärde 2005 att regeringen skulle avkriminalisera försenade årsredovisningar. Bakgrunden var HD-domen i fallet Stjärnsmäll AB hösten 2004. Regeringen försöker nu visserligen lindra effekterna av HD-domen, men propositionen till riksdagen är allt annat än tydlig. Den innebär istället att många kanske kommer att vara brottslingar. Det är inte acceptabelt.

HD-domen från 2004 medförde en rättsosäkerhet som nu riskerar att permanentas i lagstiftningen. Därför måste riksdagen säga nej till regeringens proposition.

Vilken stjärnsmäll!

Regeringen måste återställa rättsläget till vad som gällde före en HD-dom 2004 om bokföringsbrott på grund av för sent upprättad årsredovisning.

HD-domen avsåg ett bolag med det träffande namnet Stjärnsmäll AB. Verksamheten var nystartad och av begränsad omfattning, men HD konstaterade att årsredovisningen hade upprättats för sent två år i rad och därför hade årsstämma inte kunnat hållas inom lagstadgade sex månader. HD menade vidare att årsredovisningen är en så viktig del av bokföringen att det är bokföringsbrott att upprätta den för sent.

Svenska advokatsamfundet och FAR reagerade på den orimliga domen och gick gemensamt in med en hemställan till regeringen om ny och klarläggande lagstiftning. Snart åtta år efter HD-domen har regeringen inte gjort något, trots att det finns ett förslag från en statlig utredning. Istället tycks det som om regeringen väljer att lyssna på Ekobrottsmyndigheten.

Under rubriken ”Tusentals företagare görs till brottslingar” skriver jag därför idag på DI Debatt tillsammans med en rad företrädare för näringslivet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén