Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: SVEREV Sida 1 av 2

Gonggong för hållbarhet

Peter Lygon, CEO på Hummelkläppen, slår i gonggongen.

Peter Lygon, CEO på Hummelkläppen, slår i gonggongen.

Under gårdagen fick jag möjlighet att föra en dialog med de uppemot 100 medarbetarna i byrånätverket SVEREV.

Vi kom in på hur branschen kan göra skillnad på hållbarhetsområdet. För det finns så många områden vi kan bidra på, allt från kampen mot korruption till mätning och redovisning av hållbarhet.

I dialogen kom det också upp konkreta idéer om hur byråerna inom SVEREV kan arbeta med hållbarhet. Någon lyfte möjligheten att snabba upp processerna för redovisning och bokslut. Att medverka till tidig och trovärdig rapportering och därmed bra beslutsunderlag är ju – om man tänker efter – ett mycket viktigt bidrag till ett hållbart näringsliv.

Jag gladdes åt engagemanget, och när gonggongen i konferenslokalen ljöd kändes det som ett slag för hållbarhet.

Ett överflöd av möjligheter

Sverevs augustikonferens i Ljungby

Sverevs augustikonferens i Ljungby

Jag var ombedd att tala om ”aktuella branschfrågor” när byrånätverket Sverev konfererade i Ljungby förra veckan. Men rubriken matchade inte riktigt vad jag ville förmedla. Jag ville främst lyfta de möjligheter som följer av digitaliseringen och lanserade därför temat ”Ett överflöd av möjligheter”.

Ofta framställs robotens ankomst som ett hot – men den ska ju hjälpa oss, inte ersätta oss. Det gäller dock att hänga med, för det mesta kommer att förändras: nya tjänster kommer och gamla försvinner, snabbare kommunikation med kunden, nya grunder för arvoden, annorlunda ledarskap, nya former av rekrytering, kompetensutveckling och ersättning till medarbetare. Listan kan göras mycket längre.

I Finland, som tycks vara före oss i digitaliseringen, är en erfarenhet att medarbetare i branschen anpassar sig olika snabbt. En finländsk kollega beskrev det som att en tredjedel av medarbetarna tidigt ser möjligheterna och är aktiva i utvecklingen. Nästa tredjedel ser inte vad som håller på att hända utan kliver på först när det blir skarpt läge. Sista tredjedelen orkar inte med förändringen och checkar därför ut på det ena eller andra sättet.

Här utmanade jag medarbetarna inom Sverev och ställde frågan: Vilken tredjedel är du?

Direkt efter träffen i Ljungby åkte jag till Halmstad och SNS Tylösand Summit om digitaliseringens påverkan på näringsliv och samhälle. Även här präglades dialogen av potentialen i digitaliseringen men att vi i Sverige måste höja ambitionsnivån. Kanske är självbilden att vi är så långt framme inte helt up to date!? Andra saker som underströks flera gånger var behovet av aktivt ledarskap och kontinuerlig kompetensutveckling, allt för att klara konkurrenskraften. I en digital värld är varje verksamhet utsatt för global konkurrens.

Vad ska man då göra? Jag tror det är viktigt att starta förändringsresan tidigt, innan man känner kniven mot strupen. Ett sätt att komma igång kan vara att använda sig av de olika stegen i innovationsloopen. FAR har också bett Kairos Future att komplettera framtidsstudien från 2013. Avsikten är att i en ny studie beskriva mer på djupet hur det digitala landskapet kommer att utvecklas för mindre och medelstora företag. Och samtidigt ge konkreta förslag på hur en byrå kan dra nytta av digitaliseringen. Den nya studien ska presenteras på Branschdagarna 2016. Men snälla, vänta inte med att exploatera överflödet av möjligheter.

Vem är det som kör egentligen?

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

DFK samlar branschen från jordens alla hörn

Så var det dags för ytterligare ett internationellt byrånätverk att konferera i Sverige. Förra veckan arrangerade DFK en global konferens i Stockholm med svenskt deltagande i form av företrädare för byråer knutna till Sverev.

Jag var inbjuden att hålla det avslutande anförandet och gav mig själv rubriken: ”The future of the profession is what we make of it”.

Med utgångspunkt i vår framtidsstudie talade jag om automatiseringen och hur vi möter den. Här nämnde jag bl.a. att redovisningskonsulter kan bli personliga tränare – PT som går bredvid kunden. Jag diskuterade också vikten av att branschen differentierar revisionstjänsten till olika behov på marknaden. Den nordiska standarden för revision i mindre företag är ett tydligt exempel.

Till min stora glädje hade innovation varit på agendan tidigare under veckan. Därför var det ovanligt lätt att tala om nya tidens tjänster (som ju är temat för årets Branschdagar) och om ledarskapets betydelse för att den nödvändiga innovationsloopen i en byrå ska komma i funktion.

Mot slutet tryckte jag på att branschen måste återta initiativet när det gäller att utveckla spelplanen och tjänsterna. För vem är det som nu sitter i förarstolen, vem är det som kör egentligen? Musse Pigg och Kalle Anka är lika frågande varje julafton när Janne Långben uppenbarligen inte sitter i förarstolen under deras berömda campingtur. Men hur är det i vårt fall? Min bild är att efter Enron så befolkas förarstolen av det politiska systemet. EUs revisionspaket och EUs påverkan på nya revisionsberättelsen från IAASB är aktuella bekräftelser på detta.

Det är hög tid att branschen kravlar sig tillbaka till förarstolen. Men det förutsätter att vi visar hur vi tar ansvar för att tjäna både näringsliv och samhälle, och att vi åtnjuter tillräckligt förtroende.

Så frågan är: Är förtroendet för branschen tillräckligt starkt? Om inte, hur kan det stärkas?

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén