Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: TeliaSonera Sida 2 av 3

Styrelsens återkomst

Ofta blir det ett stort fokus på revisorn vid s.k. skandaler. Men på senare tid har faktiskt styrelsens roll och ansvar lyfts fram. En starkt bidragande orsak är uppmärksamheten kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan och advokaten Björn Rieses utredning. Jag noterar med stort intresse att TeliaSonera nu inrättar ett hållbarhets- och etikutskott inom styrelsen. Det är utmärkt, för det är dags att göra nytt.

Jag noterar också att Aktiespararna kommer att lyfta styrelsefrågorna under vårens bolagsstämmor, dels vikten av styrelseledamöternas engagemang, dels antikorruptionsarbetet.

Hör även FARs nya poddradio Rakt med Rakel där riksdagsmannen Jonas Gunnarsson (S) flera gånger pekar på styrelsens ansvar. Jonas säger att ”det är styrelsen som driver verksamheten” och ”man ska inte skjuta så mycket på revisorerna”.

Sedan måste jag få nämna att Rakt med Rakel har klättrat snabbt på lyssnarlistan. Hos myndigheter och organisationer ligger FARs poddradio på andra plats, mellan The National Archives och Inside the FBI!

Mutan måste upp på bordet

Turerna kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan och advokaten Björn Rieses utredning har satt fokus på risken för korruption. Det är ingen liten sak, för korruption är normaltillståndet i världen. Följande sanna historia belyser detta tragiska förhållande:

Revisionsteamet åker till Chile för att granska ett företag. I resultaträkningen påträffas ett stort belopp under rubriken ”Mutor”. Frågan om varför resultaträkningen innehåller mutor besvaras med att man enligt chilensk lag inte får bokföra mutor som tillgång i balansräkningen. Därför är de kostnadsförda.

På fullaste allvar. Inget skämt.

Även om resan är lång, hoppas jag att många vill medverka till att bekämpa korruptionen. Ägare och styrelser har här en viktig roll, företagsledningar likaså. För tonen från toppen avgör hur alla andra stämmer sina instrument.

Det bästa med TeliaSonera-affären är att etikfrågorna nu kommer högre upp på agendan. Men det räcker inte att uppdatera uppförandekoder och policies och göra dem än mer välformulerade. En policy har aldrig förhindrat korruption eller andra tokigheter, bara tillämpningen av den. Därför måste den goda affärsetiken jobbas in i kulturen, in i själva ”businessen”. In i alla överväganden, analyser och beslut. Risken för korruption måste alltså upp på bordet, inte minst på vårens styrelsemöten och stämmor. För förtroendets skull. För väldigt många företag gör affärer i miljöer där risken för korruption är mer än överhängande.

Dags att göra nytt

Så har vi klivit över tröskeln till ett nytt spännande år. Vimlet av utmaningar är kvar. Hur ska vi t.ex. klara klimatfrågan och hushållningen av jordens resurser? Det ena klimatmötet avlöser det andra, men jag får alltid känslan av att de verkligt viktiga besluten skjuts på framtiden.

Mervyn E. King övertygar om integrerat tänkande.

Mot en sådan bakgrund finns det både möjligheter och utmaningar för näringslivet. En som pekar på dem är Mervyn E. King, en tungviktare inom bolagsstyrning. Det han säger är självklart men måste ändå sägas. Om en verksamhet ska överleva, och i verklig mening vara hållbar, måste den motsvara omvärldens föränderliga förväntningar. Relationen till intressenterna måste utvecklas. Verksamheten måste också anpassas till det faktum att jordens resurser är begränsade. Styrning av företag måste beakta fler faktorer än tidigare och ske genom det King kallar integrerat tänkande eller ”integrated thinking”. Ta gärna del av de övertygande argumenten i bildspelet från Kings medverkan på ett IFAC-möte!

Det som mäts/redovisas blir gjort. Därför pågår ett internationellt arbete för att även göra företagens rapportering alltmer integrerad – den finansiella rapporteringen vävs samman med information om företagets sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Här är Sydafrika ett föregångsland, men det dröjer säkert några år innan integrerad rapportering blir standard för alla företag här hemma. Först ska vi klara övergången till K2 och K3 …

Men ingen har råd att invänta globala klimatmöten, nationell lagstiftning eller något annat för att tänka integrerat i bolagsstyrningen. Förresten tror jag att man ofta redan gör det utan att använda någon speciell etikett. För att utveckla en verksamhet på en alltmer konsumentstyrd marknad krävs ju nya förhållningssätt och kompetenser.

Ett aktuellt fall är TeliaSonera där uppmärksamheten kring verksamheten i Uzbekistan gjort att finansmarknadsminister Peter Norman önskar att styrelsen tillförs kompetens om mänskliga rättigheter och korruptionsfrågor.

Som jag ser det måste det alltid finnas personer i ett företags styrelse eller ledning med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågan. Vem kan avstå när ”business as usual” inte längre är ett alternativ? Ägare och valberedningar måste därför jobba på ett annorlunda sätt inför tillsättande av styrelseledamöter. Insikten finns säkert hos många, men det krävs mod att göra nytt och bryta med det gamla.

Vad passar nu bättre än att få önska dig ett Gott Nytt År!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén