Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: TeliaSonera

Sitter revisorer på dubbla stolar?

Under de senaste dagarna har SVT uppmärksammat revisionen i TeliaSonera med anledning av affärerna i Uzbekistan och revisionsbyråernas rådgivning. Här kan du se Aktuellt från igår kväll – inslaget om revision är 20 minuter in i sändningen. Jag uppskattar särskilt att justitieminister Beatrice Ask är så tydlig i sitt budskap om att reglerna för revisorer och revision är ändamålsenliga.

Jag tycker det är bra att revisionen synas i sömmarna. Det måste den alltid tåla, men jag tror att det finns en del missuppfattningar. En sådan handlar om revisorns ”oberoende” eller opartiskhet och självständighet som jag hellre talar om. Enligt gällande lagstiftning är det fullt möjligt för revisionsbyrån att lämna råd till sin revisionskund, förutsatt att rådgivningen inte är för långtgående. Revisorn eller någon annan medarbetare på revisonsbyrån får exempelvis inte vara i närheten av att fatta några beslut åt kunden, för då granskar ju revisorn sig själv och det är både förbjudet och meningslöst. Revisorn kan alltså inte sitta på dubbla stolar.

Vi får samtidigt inte glömma att det finns stora effektivitetsvinster i att revisionsbyrån kan utnyttja sin kunskap om företaget vid rådgivningen. Förutsatt att revisorns opartiskhet och självständighet inte hotas måste det vara upp till företagen att bestämma i vilken omfattning man önskar upphandla rådgivning. I större företag godkänner styrelsens revisionsutskott ofta att revisionsbyrån lämnar rådgivning. Jag tror dock att transparensen kring företagets processer för bedömning och godkännande av rådgivningen kan öka, t.ex. genom tydliga beskrivningar på årsstämman, i årsredovisningen och på företagets webbplats.

Frågan om revisorns rapportering är också uppe i SVTs belysning, för slutsatserna i revisionsberättelsen upplevs numera som alltför knapphändiga och ”digitala”. Det är faktiskt en ny revisionsberättelse på gång där revisorn kommer att bli betydligt mer öppen i sin rapportering.

Revisionen måste fortsätta att utvecklas i takt med nya förväntningar. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara. Därför ser jag fram emot den fortsatta debatten.

Walk the talk

Man måste veta vem man gör affärer med. Och när det gäller företagets uppförande- eller etikkod gäller bara en sak – ”walk the talk”.

Så sa USAs ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, under sitt anförande om kampen mot korruption på Ernst & Youngs riskkonferens idag.

Dessvärre är korruption normaltillståndet i världen, och i en global undersökning finner Ernst & Young att acceptansen för oetiskt beteende ökar. Den interna kontrollen i företagen är inte tillräckligt stark.

Vi är inte förskonade, utan korruption finns även i Sverige. Revisionsfirman konstaterar i en undersökning att så många som 50 % tror att politiker här hemma tar emot mutor. Illa, riktigt illa!

Här har revisions- och rådgivningsbranschen en otroligt viktig uppgift som förutsätter stort mått av integritet. Och i både små och stora företag måste internkontroll- och etikfrågor tas på största allvar. Diskussionen kring TeliaSoneras affärer i Uzbekistan stryker under detta.

Ingen får tro att korruption inte finns. Det gör den, och tyvärr är den alldeles för nära.

Sida 3 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén