Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: The International Integrated Reporting Council

Tåget har lämnat stationen

Dr Jeanne Ng, CLP Holdings, berättar gärna om integrerad rapportering.

Dr. Jeanne Ng, CLP Holdings, berättar gärna om integrerad rapportering.

Under IFAC-mötet i Seoul var viktiga framtidsfrågor i fokus. En sådan handlade om rapporteringen från företagen. Dagens rapportering utmanas ju av förväntningar på en utvidgad redovisning av hur ett företag utvecklas och skapar värde.

Därför pågår sedan några år ett internationellt arbete som syftar till integrerad rapportering (Integrated reporting), och i december 2013 förväntas IIRC publicera det första ramverket. Som ett led i utvecklingsarbetet fungerar ett antal företag som piloter. I Sverige är AB Volvo pilot, och i Seoul fick vi lyssna till erfarenheter gjorda av piloten CLP Holdings.

Men integrerad rapportering är inte bara för stora företag. För att se hur det kan se ut för ett mindre företag ska vi på FAR ta fram ett sådant exempel. Det blir mycket intressant, tycker jag.

I diskussionen i Seoul framkom att vi som bransch inte har varit riktigt i frontlinjen. Så nu gäller det att springa ikapp, för ”the train has left the station” som någon uttryckte det i rummet. En hållplats där man kan kliva på tåget är frukostseminariet 4 december om hållbarhetsredovisning och integrerad rapportering då vi också delar ut priset för Bästa hållbarhetsredovisning.

Välkommen ombord!

Vi får inte bara stå och titta på

Det finns ett växande behov av en redovisning som bättre visar hur ett företag presterar och skapar värde över tiden. Internationellt har det därför bedrivits ett utvecklingsarbete genom The International Integrated Reporting Council (IIRC).

Idag har vi på FAR lämnat vårt remissvar till IIRC om förslaget till ramverk för s.k. integrerad rapportering. Vi välkomnar förslaget som ju syftar till att göra företagens rapportering än mer relevant som beslutsunderlag för marknadens intressenter.

Ingen vet helt säkert om integrerad rapportering blir morgondagens redovisning, men jag tror att utvecklingen kommer att gå i den här riktningen för både små och stora företag. Rapporteringen måste på ett mer heltäckande sätt beskriva företagets prestation, utveckling och potential. Och då räcker inte dagens finansiella rapporter till. Det behövs t.ex. mer information kring hållbarhet. 

För branschen är det naturligtvis positivt om redovisningen blir mer användbar. Men vi får inte bara stå och titta på. Branschen måste proaktivt ta fram förtroendeskapande tjänster som stöttar implementeringen av en ny rapportering. Tyvärr kan jag inte se att IAASB hänger med i svängarna, och därför trycker vi på så gott vi kan.

Jag återkommer när IIRC har sammanställt och analyserat remissvaren. Vad spännande detta är!

De bortglömda maratonloppen

Det är över på mindre än tio sekunder, men ett 100-meterslopp drar alltid till sig stort intresse. Vi var också många som satt bänkade inför Usain Bolts guldlopp i London-OS. Däremot är det ganska tyst om maratonloppen, de är för långsamma och löparna showar inte.

Mina tankar går till andra slags lopp – som nästan aldrig tar slut och där inslaget av show är i det närmaste obefintligt. Ett exempel är utvecklingen av ”Integrated reporting”  eller integrerad rapportering. Eller handlar det till och med om framtidens redovisning!? Hur som helst, mitt under den svenska semestern har ”The International Integrated Reporting Council”  (IIRC) publicerat en tänkt struktur för ett ramverk kring integrerad rapportering. IIRC räknar med att publicera en komplett remissversion under 2013 för att därefter kunna fastställa version 1.0 av ramverket.

Jag är för egen del övertygad om att integrerad rapportering kommer att vinna terräng och starkt förändra den finansiella rapporteringen. En rapportering som ska ge företaget ett bättre beslutsunderlag och dess intressenter en mer användbar information utmanar självfallet också bolagsstyrningen och revisionen.

AB Volvo deltar i ett pilotprojekt, men många fler måste intressera sig och bidra till utvecklingen för integrerad rapportering. Och det gäller att kliva på tidigt, för ingen vinner ett maratonlopp genom att bara spurta de sista 100 metrarna.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén