Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: the Nordic Audit Approach Sida 2 av 4

Det är en välsignad bransch som bygger sin framtid

Påve Franciskus talar till branschen.

Påve Franciskus talar till branschen.

På något sätt kändes det som att den intensiva veckan aldrig ville ta slut. Men så kallas ju Rom för ”Den eviga staden”, och det var där som branschens världskongress – World Congress of Accountants 2014 – hölls i mitten av november med uppemot 4 000 deltagare från 140 länder.

Under världskongressen diskuterades branschens hetaste frågor och vägval. Årets tema ”learning from the past, building the future” kändes extra spännande med tanke på vår framtidsstudie och det förändringsarbete som många svenska byråer nu genomför för att skapa sin egen framtid.

Jag har för övrigt svårt att tänka mig en bättre inramning för det temat. Med sina otaliga ruiner påminner Rom om flydda tider. Samtidigt är det en modern storstad som sjuder av liv och som lockar besökare från hela världen. Alla vägar tycks faktiskt bära till Rom. Att påve Franciskus dessutom beviljade branschen audiens blev till en oslagbar final.

Om branschen ska kunna återta platsen i förarsätet, där ju politikerna nu trängs, och ta ansvar för sin utveckling och bygga sin framtid är det faktiskt nödvändigt att vi träffas över gränserna och gemensamt tar ut färdriktningen. För framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. En av paneldeltagarna pekade obarmhärtigt på alternativen: ”make history” eller ”made by history”.

Seminarierna under kongressen erbjöd en bred meny om frågor som redovisning, revision och finansiering i mindre företag men också om hur revisionsutskottens roll i större företag förändras. Den nya revisionsberättelsen, som publiceras i januari 2015, var ett annat populärt ämne. För att inte tala om offentlig redovisning som ju är så avgörande för världsekonomin. Jag valde även att gå på seminarier om framtidens redovisning – integrerad rapportering.

I ett seminarium presenterade norske kollegan Per Hanstad det nordiska arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det möttes av en spontan applåd och efteråt var intresset stort från många håll runt vår jord. För det är hög tid att differentiera revisionen och anpassa den till företag av olika storlek och komplexitet.

Att revisorn i företag av allmänt intresse ska öppna ”svarta lådan” och berätta mer i den nya revisionsberättelsen mottogs positivt. Här kunde britterna, som har tjuvstartat, visa på positiv respons från marknaden. Revisionsberättelsens läsvärde ökar om det alltid finns företagsspecifika kommentarer. Att revison blir mer transparent gör också att företagens rapportering och riskhantering förbättras. Så tror i alla fall många.

Men det som dröjer sig kvar allra starkast är diskussionerna om framtidens redovisning – integrerad rapportering. Det var under kongressen i Kuala Lumpur 2010 som jag först hörde om tankarna på integrerad rapportering. Behovet ökar nu att finna ett sätt att i både små och stora företag integrera den finansiella rapporteringen med annan information så att det går att förstå hur företaget hållbart kan skapa värde. Pilotföretagen säger att en förutsättning är en annorlunda och integrerad styrning av företaget.

I Rom fick vi bevis på hur den integrerade rapporteringen vinner terräng. Det var också uppmuntrande att höra hur ett företag kunde gå från en årsredovisning på 660 sidor(!) till en integrerad rapport på 55 sidor.

Ett företags redovisning ska inte bara vara korrekt utan också begriplig och användbar. På den punkten konstaterades att branschen proaktivt måste medverka till att finansiella rapporter verkligen blir bra beslutsunderlag. Här fladdrade mina tankar till vårt arbete med att utveckla redovisningen för de svenska bostadsrättsföreningarna. Den som vill köpa en bostadsrätt har rätt att förvänta sig att årsredovisningen är ett bra beslutsunderlag. Varför ska den annars ligga framme på visningen?

Det går alltid att önska mer, men jag tycker att den globala branschen har blivit öppen för förnyelse och innovation. Det bådar gott och stärker min framtidstro. Att påven dessutom har välsignat oss kan bara vara en fördel.

Ledare i Balans #10/2014

Innovation på 60 minuter

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Byråerna inom EGIAN diskuterar innovation i praktiken.

Jag var ombedd att tala om behovet av förnyelse och innovation i branschen under 30 minuter, men jag blev så inspirerad att jag höll på i hela 60 minuter. Det var EGIAN – ett europeiskt samarbetsorgan för ca 25 byråer under Big 4 i storlek – som förra veckan hade ”Innovation in the Profession” på sin mötesagenda i Bryssel.

Vi förväntar ju oss att framtiden blir annorlunda, inte minst kommer automatiseringen att medföra stor påverkan på hur branschen arbetar och tar betalt. Därför måste branschen satsa på förnyelse och innovation. Här kunde jag stolt berätta att ett antal byråer i Sverige redan har låtit sig utmanas och inspireras av FARs framtidsstudie och påbörjat översynen av affärsmodeller när ”business as usual is not an option”. Intresset för framtidsstudien är för övrigt så stort internationellt att vi nu ska översätta den till engelska.

Framtidsstudien pekar även på differentiering av branschens tjänster. På det temat ville många höra om det nordiska projektet med att ta fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Jag berättade att ett första utkast är tänkt att presenteras under första kvartalet nästa år. En ny standard måste naturligtvis testas i praktiken och förankras ordentligt innan den implementeras. Det är kul att se vilket stort intresse som omvärlden har för vårt projekt!

Jag berättade också för de utländska kollegorna hur vi från FARs sida vill uppmuntra byråerna till proaktivt framtidsarbete. Ett sätt är att visa på goda exempel, bl.a. genom priset Årets framtidsbyrå (eller ”Firm of the Future” som jag kallade det på engelska).

Ibland tog jag i, för det är ytterst angeläget att branschen samlar ihop sig och aktivt tar ansvar för sin egen förnyelse och innovation. Det måste även omfatta hur vi arbetar med kvalitet och oberoende, annars kan vi inte återerövra förarplatsen som nu är fylld av regleringsivriga politiker. Ett aktuellt exempel är Nederländerna där ny lagstiftning i ett slag förändrar branschens spelplan. I en byrå med revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse får det framöver endast finnas en intern styrelseledamot, de övriga ska alltså rekryteras utanför byrån. Och det är styrelsen som sätter ramarna för bl.a. vinstdelning där kriteriet i Nederländerna nu blir kvalitet.

Tillsammans med byråerna inom EGIAN diskuterade jag även några av alla de möjligheter som ligger framför oss, bl.a. redovisnings- och revisionstjänster i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. En annan spännande diskussion var vilka punkter en byråagenda för förnyelse och innovation kan innehålla. Även om innovation ofta sker på marknaden när en aktör (t.ex. en redovisningskonsult, revisor eller rådgivare) vågar göra något på ett nytt sätt tillsammans med kunden måste varje byrå faktiskt ha en sådan förändringsagenda. Så tycker jag.

Alla behöver en personlig tränare

Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

Britt-Inger Andersson och Ulrika Öhlund är FAR-ambassadörer i Skellefteå.

När ett 60-tal medarbetare från byråer i Skellefteå träffades i går kändes det som en lokal uppföljning av förra veckans Branschdagar.

Jag hade förmånen att få moderera en paneldebatt där både små och lite större lokala företag samt banker, advokatbyråer och inkubatorer var företrädda. Fokus låg på hur redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare kan göra ännu större nytta för sina kunder men också för näringsliv och samhälle i stort. Det var glöd och energi i debatten, och Erik Emilsson på Revideco tog i så han var tvungen att ställa sig upp.

En intressant punkt handlade om hur den finansiella rapporteringen från mindre företag egentligen borde se ut. Från bankhåll var det tydligt att snabba bokslut och kassaflödesanalyser låg högt på önskelistan. Många var överens om att behovsstyrd rapportering vore att föredra framför formella och lagstadgade årsredovisningar. Dessutom kommer årsredovisningar ofta fram för sent för att kunna utgöra beslutsunderlag. Det gav mig associationer till hur det ser i USA där boksluten i de små företagen kan se väldigt olika ut. Så nu är vi på väg till vilda västern?

Vi kom också in på behovet av differentierade tjänster, inte minst på revisionsområdet. Jag fick därför anledning att kommentera det nordiska projektet om en ny standard för revision i mindre företag (The Nordic Audit Approach).

Sedan diskuterade vi naturligtvis de möjligheter som den nya tekniken innebär för redovisning och revision i realtid inom såväl privat som offentlig sektor. Här luftades spännande tankar, så det finns helt klart ett stort utrymme för innovation och nya tjänster. Men det höjdes samtidigt kritiska röster om att lagstiftningen sätter käppar i hjulet. Kraven kring hantering av verifikationer och lagring av räkenskapsmaterial nämndes som exempel på hämmande reglering.

Nya tekniken till trots, det största avtrycket gjorde nog diskussionen om betydelsen av det personliga mötet. För alla entreprenörer och företagare behöver en ”personlig tränare”. Någon som kan företagets verksamhet och som har förmågan att lyssna. Men som också analyserar och klär siffror i ord. Och tack vare allt detta ger goda råd.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén