Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: the Nordic Audit Approach Sida 3 av 4

Framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till

Jag är på turné. Att få komma till byråer och seminarier för att diskutera vad som händer i omvärlden och i branschen är det roligaste jag vet.

Jag brukar inleda med en tillbakablick utifrån mina tio år på FAR. En stor händelse var samgåendet 2006 mellan FAR och SRS. Vi valde samtidigt att definiera oss som en branschorganisation. För att kunna påverka spelplanen och utveckla tjänsterna på bästa sätt är det bra att ha en gemensam plattform för branschens alla professioner – redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Auktorisationen av redovisningskonsulter och skatterådgivare är exempel på hur vi själva kan utveckla branschen.

Övergången från revisionsplikt till frivillig revision för de minsta företagen hösten 2010 var en annan milstolpe. Som bekant är nästa steg i avregleringen av revisionen på den politiska agendan. För revisorsrollen och utvecklingen av revisionstjänsten är det, menar jag, långsiktigt bäst att revisionen är frivillig. Men vi måste tänka på hur näringsliv och samhälle påverkas, och därför krävs det en ansvarsfull process med successiva utvärderingar.

Sedan kan jag i mina dragningar inte låta bli att kommentera hovrättens beslut i Prosolvia förra sommaren. Dessbättre har Högsta domstolen genom beslutet i BDO-målet undanröjt de förhöjda risker för revisorer, styrelseledamöter med flera som Prosolviafallet medförde.

Ungefär här brukar jag gå över till att diskutera fem branschfrågor som ligger högt på FAR:s agenda.

Den första handlar om för­troendet. En bransch som erbjuder förtroendeskapande tjänster måste själv åtnjuta högt förtroende. I ett av FAR:s seminarier i Almedalen påmindes vi om att frågetecknet kring förtroendet beror på det så kallade förväntningsgapet som i sin tur ofta bottnar i okunskap. Därför måste vi fortsätta att berätta om hur branschen faktiskt jobbar och tar ansvar genom självreglering. Då är det också naturligt att lyfta fram byråernas kvalitetsarbete och visa på utfallet av kvalitetskontrollerna.

En annan punkt handlar om framtiden. Här pushar FAR för att alla redovisnings- och revisionsbyråer ska arbeta med sina strategier, allt för att finna de möjligheter som ryms i förändringar. Och jag blir glad varje gång jag hör att en byrå använder framtidsstudien, som Kairos Future tog fram på uppdrag av FAR, i sin översyn av marknad, tjänster, prissättning, kompetens, teknik och organisation.

FAR vill också vässa erbjudandet till auktoriserade redovisningskonsulter. Yrkesrollen behöver profileras och kommuniceras bättre på marknaden. Sedan finns det en stor potential i att utveckla redovisningskonsultens roll som rådgivare. Det gäller att också etablera en hållbar praxis för kombiuppdragen som ju är viktiga för många mindre företag. Därför har FAR bett regeringen att förtydliga bestämmelserna om byråjäv.

På min turné kommer jag alltid in på EU:s revisionspaket och hur det påverkar de noterade och finansiella företagen samt berörda byråer. FAR har en viktig funktion att fylla i utredningen om hur EU-paketet ska implementeras. Det gäller att ta tillvara den svenska traditionen med självreglering och förhindra att mindre företag drabbas av komplexa regler tänkta för större företag.

Den femte punkten handlar om revisionen i mindre företag. FAR tog nyligen fram en revisionshandbok för att ge vägledning vid revision i mindre företag. Det har också hållits omfattande utbildning i ämnet. Men nu tar vi ett djärvt steg och jobbar på nordisk basis fram en helt ny standard för revision i mindre företag. Avsikten är att revisionen ska bli bättre och effektivare tack vare ökat utrymme för det professionella omdömet och en effektivare dokumentation.

Ja, framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till. Jag ser därför fram emot Branschdagarna 18-19 september där vi gemensamt tar sats kring temat Nya tidens byrå. Några byråer har lovat att generöst berätta om hur de utvecklar sina verksamheter. Så jag hoppas på nya kunskaper och insikter som hjälper oss att ta de rätta stegen in i framtiden.

Väl mött på Branschdagarna!

Ledare i Balans #7/2014

Vilken byrå vinner i längden?

Sverev är Fångarna på Älvsborg.

Sverev är Fångarna på Älvsborg.

Jag har inlett min höstturné på temat ”Framtiden blir inte som vi tror utan vad vi gör den till”. Igår träffade jag ett hundratal medarbetare inom byrånätverket Sverev som konfererar i Hindås utanför Göteborg.

Jag fick möjlighet att diskutera hur omvärldsfaktorer påverkar branschen och pekade samtidigt på framtidsstudien för rådgivning, redovisning och revision. Jag kommenterade också några frågor som FAR fokuserar på just nu. Här tryckte jag särskilt på behovet att profilera den auktoriserade redovisningskonsulten och arbetet med att ta fram en ny standard för revision i mindre företag. Det sistnämnda sker i nordisk regi (The Nordic Audit Approach) och syftar till en revision som är direkt anpassad till de mindre företagens behov.

Till slut kom också frågan: Vilken byrå kommer att klara sig bäst i framtiden? Den lilla, medelstora eller stora? Mitt svar är alltid att det är den byrå som har förmågan att anpassa sig till ändrade förutsättningar. Då är tajmingen i utvecklingen av tjänster och kompetens viktig.

Likaså måste medarbetarna vara orädda, nyfikna och flexibla. De här egenskaperna sattes på prov när Sverev senare på eftermiddagen tävlade i ”Fångarna på Älvsborg” ute på Nya Älvsborgs fästning. Jag blev imponerad – vilken glöd och iver att vinna!

Men det som gjorde störst intryck under dagen var ändå den starka framtidstron och viljan att fortsatt göra nytta för företagare runt om i landet.

Sammanlänkade så in i Norden

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

FARs Anna-Clara af Ekenstam (i mitten) med övriga ordförande i NRFs medlemsorganisationer.

Vi må vara duktiga och kaxiga, men Sverige är ett litet land. För att kunna påverka den internationella utvecklingen för branschen behöver vi därför en större plattform. En sådan har vi genom FARs engagemang i Nordiska Revisorsförbundet eller NRF som vi oftast säger. Tack vare NRF har den nordiska branschen väl framskjutna positioner i såväl  FEE som IFAC, branschens europeiska respektive globala samarbetsorgan.

Under helgen som gick var FAR värd för ett årsmöte i NRF, som för övrigt är världens äldsta internationella organisation för branschen. Vi höll till på Ystad Saltsjöbad och passade på att visa en glimt av vackra Österlen för våra internationella gäster. Förutom representanter för FARs systerorganisationer i de nordiska länderna hade vi gäster från FEE (CEO Olivier Boutellis-Taft) och IFAC (Deputy President Olivia Kirtley och Executive Director Russel Guthrie).

Vid årsmötet utbytte vi många värdefulla erfarenheter och idéer för branschen. Jag noterade den starka framtidstron, för branschen kan göra så mycket nytta för näringsliv och samhälle. Också imorgon!

Årsmötet innebar även ett tillfälle att informera om det nordiska projekt som syftar till en helt ny standard för revision i mindre företag – The Nordic Audit Approach. Avsikten är att designa en revision som är bättre anpassad till behoven hos dessa företag. Det verkar som att alla förstår varför vi gör det, och de gillar det också. Faktum är att projektet redan har rönt stort intresse på många håll runt om på vår jord, till och med så långt bort som i Australien.

Det är ingen lätt uppgift att ta fram en ny revisionsstandard, men det måste göras. Och vi kommer att lyckas, för vi är så sammanlänkade med kollegorna i Norden.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén