Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: Tillväxtverket

Svårt att göra enkelt?

Mitt i semestertider lanserade näringsminister Mikael Damberg ett förenklingspaket för företag. Bland annat får Tillväxtverket i uppdrag att utreda dels hur ny teknik kan nyttjas för att skapa bättre informationsutbyten mellan myndigheter, dels hur olika handläggningstider kan kortas.

Detta är lovvärt, men jag har mina dubier. När det gäller informationsutbytet mellan myndigheter fick Bolagsverket m.fl. ett liknande uppdrag hösten 2011 av den dåvarande regeringen. Visionen om ett förenklat uppgiftslämnande till myndigheter och ”En uppgift en gång” (eller ”One Stop Shop”) har därför funnits länge nog. För att detta ska bli verklighet måste vi dessutom tillämpa elektronisk ingivning av årsredovisningar, men alla försök och utredningar till trots är detta ännu inte på plats i Sverige. Det tycks vara svårt att göra det enkelt, men enkelt att göra det svårt …

Sedan funderar jag på om vi verkligen behöver fler utredningar på samma tema. Det som krävs är beslut, inte mer information. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Sätt ner foten, Mikael Damberg.

FAR:s branschdagar tar vi självfallet upp behovet av förenkling, bland annat genom en spännande dialog med Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist och näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson. Här behövs din röst, så missa inte att anmäla dig!

4 kommentarer

Sätt ner foten, Mikael Damberg

Näringsminister Mikael Damberg diskuterar förenkling.

Näringsminister Mikael Damberg diskuterar förenkling.

Förenkling av företagandets villkor har under lång tid lyst med sin frånvaro. Men nu börjar det äntligen hända ett och annat.

Igår var Näringsdepartementet och Tillväxtverket värdar för ett förenklingsforum i  Stockholm. Temat var ”Digitalisering – en möjlighet att förenkla för företagen”.

I diskussionerna kom det upp hur många förslag som helst på hur regeringen och myndigheter kan förenkla för företagen. Om ambitionen ”digitalt först” kan omsättas i handling är mycket vunnet i form av kortare handläggningstider och minskat uppgiftslämnande. Högt på önskelistan finns användarvänliga e-tjänster där företagaren (eller ombudet) snabbt får en bekräftelse på att lämnade uppgifter har kommit fram. Det måste också gå att via nätet följa hur ärendet handläggs.

Jag kan inte låta bli att återigen peka på möjligheten att Sverige fullföljer planerna på ”En uppgift en gång” (One Stop Shop). När det gäller inslaget av finansiell rapportering menar jag att XBRL, som blivit standard inom både Sverige och EU, ska vara bärare av informationen. Om det dessutom införs krav på elektronisk ingivning av årsredovisningar blir alla vinnare. Ett företag kan till exempel snabbare och enklare jämföra sig med konkurrenter samtidigt som alla aktörer i bokslutsprocessen sparar tid och pengar. För att inte tala om miljövinsten när vi äntligen kommer bort från papper och den analoga idiotloopen.

Jag har i dagarna diskuterat med ledningarna för Svenskt Näringsliv och Bolagsverket om olika sätt att förverkliga One Stop Shop. Alla är överens om slutmålet, och många utredningar har redan pekat på potentialen. Det saknas alltså inte vilja eller information, det är beslutet som saknas. Därför måste näringsminister Mikael Damberg sätta ner foten.

3 kommentarer

Omdöme viktigare än regler

Vid ett chefsmöte inom Riksrevisionen debatterades idag förtroendefrågor mot bakgrund av uppmärksamheten kring myndigheters interna representation med Tillväxtverket som ett exempel. Förutom de tre riksrevisorerna och jag själv diskuterade även Birgitta Böhlin, Tillväxtverket och Ulf Bengtsson, Arbetsgivarverket vad vi kan lära av det som hände.

Vi var rörande ense om att det inte behövs fler regler, snarare en ansvarsfull tillämpning av redan befintliga regelsystem. Helt enkelt ett gott omdöme. Här tryckte jag på att revisorn kan göra skillnad genom att följa upp att alla policys verkligen tillämpas i beslutsfattandet. Revisorn måste samtidigt ägna större uppmärksamhet åt den interna kontrollmiljön och den kultur och de värderingar som finns hos styrelse och ledning. Detta är viktigt även i den privata sfären, men omsorgen om skattepengarna gör att intern kontroll och god etik är helt avgörande i den offentliga världen. Om man vill behålla förtroendet.

Transparens och tydlig ansvarsfödelning är viktiga grundbultar i det vi kallar förtroende, men det går inte att reglera fram ett starkt förtroende. Det krävs alltid att människor tar ansvar och visar gott omdöme.

1 kommentar

Powered by lovecraft Anders Norén