Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: tjänsteföretag

SVT fel ute om nya 3:12

SVT uppmärksammar i ett inslag hur advokat- och revisionsbyråer tillämpar de förändrade 3:12-reglerna. Att ägandet av verksamheterna i allt högre utsträckning sker indirekt beskrivs som tveksamma upplägg och kringgående av regler. För mig är det istället en väntad och naturlig utveckling som för övrigt kommenterades i tidningen Balans redan för ett år sedan. Vi måste också komma ihåg att indirekt ägande har förekommit i alla tider och är en av de ägarformer som revisorslagen anvisar. Så här är SVT fel ute.

Effekterna av de nya 3:12-reglerna har ännu inte slagit igenom fullt ut eftersom många företag, även i revisions- och rådgivningsbranschen, har sparade s.k. lättnadsutrymmen. Men nu börjar problemen ändå synas på allvar och företag måste därför börja agera på olika sätt för att inte förlora i konkurrenskraft. För helt klart är att de nya 3:12-reglerna snedvrider konkurrensen eftersom samma jobb i samma bransch beskattas olika. Det är kravet på ägarandel om minst 4 procent som skapar problemet. Reglerna försvårar samgåenden och hämmar angelägen dynamik och utveckling inom främst tjänstesektorn. I branschen har vi också sett ett ointresse att sälja sin verksamhet till en större byrå. Det hade därför varit betydligt mer spännande och givande om SVT istället hade granskat hur de nya 3:12-reglerna påverkar jobb och tillväxt inom tjänstesektorn.

Vi får inte underskatta samhällsnyttan i att stora tjänsteföretag kan finnas över hela landet och erbjuda sin kompetens till det lokala näringslivet och stötta universitet och högskolor med exv. medverkan i utbildningen. Branschen rekryterar dessutom årligen ca 2 000 medarbetare, varav två tredjedelar är nyutexaminerade. Branschen bedriver vidare omfattande utbildning genom att ta vid där universitet och högskolor slutar. Genom att medarbetare efter något år ofta går vidare till annan anställning bidrar branschen därigenom starkt till kompetensförsörjningen inom näringsliv och samhälle över hela vårt avlånga land.

Hursomhelst, nuvarande 3:12-regler är genom kravet på en ägarandel om minst 4 procent skadliga eftersom de långsiktigt hämmar företagande, tillväxt och sysselsättning. Vi behöver tvärtom regler som uppmuntrar fler att starta och utveckla morgondagens tjänsteföretag. Därför är det ytterst angeläget att man i samband med den nya 3:12-översynen tar bort tröskeln om 4 procent!

Robotiseringen ställer nya krav på ledarskapet

”För att tillhöra morgondagens vinnare måste ledare i tjänsteföretag tänka om – dagens verksamheter och affärsmodeller är inte framtidens lösningar. Det innebär att den största och viktigaste ledarskapsutmaningen är att skapa förutsättningar för innovation. Att skapa innovationskraft!”

Så skriver forskaren Mattias Axelson, Handelshögskolan i Stockholm, och jag idag i da.se som i en serie artiklar belyser hur robotiseringen kommer att påverka arbetslivet.

Budskapet i vår artikel är i linje med slutsatserna i vår egen framtidsstudie. Men Mattias Axelson och jag ger också konkreta tips på hur man ska få fart på den angelägna ”innovationsloopen”. Nyckeln är att frigöra skaparkraften hos medarbetarna i varje organisation.

Synpunkter är alltid välkomna!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén