Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: transaktionskostnad

Allt fler väljer bort revision

Färska uppgifter från Bolagsverket visar att allt fler av de mindre bolagen väljer bort revision. Av de bolag som hade revisor vid regelförändringen hösten 2010 är det ca 53,5 % av bolagen som fortfarande har revision. När jag bloggade om detta för ett halvår sedan var motsvarande siffra 65 %.

Antalet bolag som väljer bort revision är större än vad jag förväntade mig. Enkäter inför reformen visade också på att 30-40 % skulle avstå från revision. Jag inser samtidigt att revisorer och redovisningskonsulter nu aktivt erbjuder många andra tjänster som skapar trygghet för företagaren.

När det gäller de 123 000 bolagen som tillkommit efter införandet av frivillig revision är det 24 % som väljer att ha revision.

Nästa steg för revisionsplikten? Sittande regering vill utvärdera första steget i avregleringen av revisionen innan nästa steg tas. Den utvärderingen är tänkt att initieras våren 2015.

Revisionsplikt eller inte – det viktiga är att företagens redovisning förblir av hög kvalitet. Det bidrar bl.a. till att vi kan behålla en låg ”transaktionskostnad” i Sverige – för att det ska vara enkelt att göra affärer måste man kunna förlita sig på motpartens bokslut. Från branschens sida måste vi därför fortsätta att vässa och marknadsföra tjänsterna så att företagen verkligen anlitar proffs i form av redovisningskonsulter och revisorer.

Spontana tankar?

Sänkt kreditbetyg utan revisor

Revisionen är nu frivillig för 353 000 bolag. Utav dessa har 108 000, eller 31 %, valt bort revisionen enligt aktuella uppgifter från Bolagsverket. Det innebär samtidigt att nästan 70 % av bolagen har valt frivillig revision. Bland de nystartade bolagen har 35 % valt att ha med revisorn från början. Tittar man på bolagen som fanns före lagändringen hösten 2010 är det 79 % som har behållit revisionen.

DN skriver idag att Soliditet sänker kreditbetyget för företag som väljer bort revisionen. Egentligen är det ingen ”nyhet”, för revision syftar ju till att skapa förtroende som sin tur sänker den s.k. transaktionskostnaden (kostnaden för att göra affärer eller låna pengar).

Sedan tycker jag det är fel att, som i artikeln, ställa redovisningstjänster mot revision – lika fel som att jämföra jordgubbar med smultron. Redovisningskonsulter och revisorer levererar olika tjänster med olika syften. Och trots att en auktoriserad redovisningskonsult lyfter redovisningen i ett företag kan det vara en trygghet för både ägare och externa intressenter att revisorn med sitt långtgående skadeståndsansvar rapporterar sina slutsatser i revisionsberättelsen.

Hur som helst, när revisionen är frivillig syns också tydligare att den gör skillnad. Någon som är överraskad?

Korruption på Bokmässan

För mig har korruption alltid känts främmande, något som sker långt bort och som inte angår mig. Skandalerna i Göteborg har därför varit en nyttig väckarklocka. Nu diskuteras korruption som aldrig förr, särskilt som vi lärt oss att korruption kostar. Inom EU uppskattas kostnaden till 120 miljarder euro eller lika mycket som budgeten för själva EU. Och alla är vi med och betalar.

Jag kommer från ett seminarium om korruption på Bokmässan i Göteborg. Med i panelen var EU-kommissionären Cecilia Malmström och professor Sören Holmberg. Utgångspunkten för diskussionen var den nyligen utgivna rapporten ”Korruption i Europa”. Sören Holmberg tryckte särskilt på fyra faktorer som håller korruptionen i schack:

  • mediafrihet
  • öppenhet (offentlighetsprincipen)
  • föreningsliv (ett aktivt civilt samhälle)
  • etnisk mångfald och tolerans

Sören Holmberg satte det största utropstecknet efter upptäckten att mångfald motverkar korruption.

Med tanke på toppnoteringen för mediafrihet kom det publikfrågor om den tilltagande ägarkoncentrationen (bl. a. Schibsted) inom norsk och svensk media. De sociala mediernas framväxt ansågs innebära att risken för missbruk av mediamakten minskar. Självklart kom det också frågor om skandalerna i Göteborg. Behovet av en oberoende granskning framstod som självklart. Och under diskussionen fanns det en grundton som sa att vi måste hela tiden se upp, för korruption kommer alltid krypande där man minst anar.

Jag är övertygad om att revisions- och rådgivningsbranschen kan bidra i kampen mot korruption, säkert mycket mer än vi gör idag. Därför måste vi se efter vilka verktyg vi redan har och vilka vi behöver utveckla för att kunna hjälpa till. När Sören Holmberg talade om behovet att hålla transaktionskostnaden nere lät det som ljuv musik i mina öron.

Men det som ringer mest i mina öron är Sören Holmbergs slutreplik: ”Vi måste ha tilltro till varandra”.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén