Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: transparens Sida 4 av 6

Så stärker vi förtroendet

Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

Glada miner från FARs Marianne Bäärnhielm och Anna-Clara af Ekenstam respektive Hallvarsson & Halvarssons Weje Sandén och Theo Martins.

”En bransch i kris. Revisorer som sitter på dubbla stolar och som inte har dragit i larmklockan i ’företagsskandaler’ som Carnegie, HQ Bank, Kraft&Kultur, Panaxia, Prosolvia, Skandia och TeliaSonera. Det är den bild som medierna har förmedlat av revisionsbranschen.”

Så inleddes den artikel som FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam och jag skrev 25 november 2013 där vi presenterade FARs förtroendearbete.

För att stärka förtroendet för branschen arbetar FAR nu på bred front. Idag har vi haft ett seminarium med företrädare för branschen om viktiga förtroende- och framtidsfrågor. När det gällde hur branschen framställs i medierna förde vi en dialog med Theo Martins och Weje Sandén från Hallvarsson & Halvarsson. Infriande av förväntningar och ökad transparens nämndes här som några av nycklarna till ökat förtroende.

I nya numret av Balans kritiserar styrelseproffset Caroline Sundewall branschen för just bristen på öppenhet, och utmanar oss att träda fram och inte ducka för kritiska frågor. Jag håller med. Genom att agera så stärks förtroendet, inte minst hos branschens kunder. Dessutom är exponering i medierna ett av många sätt att sprida kunskap om branschens spelregler och hur vi arbetar.

Jag återkommer redan nästa vecka till fler initiativ i FARs förtroendearbete.

Allt handlar om transparens

FARs ordförande Anna-Clara af Ekenstam, director Ugo Bassi och jag.

”Förenkling” – jag hajade faktiskt till när Ugo Bassi, ny director vid enheten Capital and Companies vid EU-kommissionen, talade om behovet att förenkla för de mindre företagen. Det var länge sedan jag hörde något sådant i Bryssel. Men mantrat ”think small first” har faktiskt präglat den översyn som skett av EUs redovisningsdirektiv. Kanske väl mycket dessutom, för antalet notupplysningar minskar dramatiskt i det redovisningsdirektiv som väntas efter årsskiftet. Under det danska ordförandeskapet i våras fick man dock med en skrivning om att medlemsländerna får besluta om ytterligare upplysningskrav, allt för att redovisningen ska vara transparent och förtroendeskapande. Utmärkt, det måste finnas en möjlighet att göra årsredovisningen till ett bra beslutsunderlag – varför ska den annars upprättas?

Ugo Bassi fortsatte sin dragning på FEE-mötet med att berätta att EU vill öka transparensen vad gäller de större företagens sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Under våren 2013 kommer ett förslag som innebär att företagen ska presentera hur de tillämpar sina egna policys på nämnda områden. EU avstår alltså, än så länge, från alla former av detaljreglering. Klokt, och alldeles säkert kommer initiativet att påskynda utvecklingen och betydelsen av sådan icke-finansiell information.

Så kom Ugo Bassi in på revisionen – han ansvarar ju för ”allt”. Här visade han en större vilja till dialog än sin företrädare. Bara kommissionens övergripande mål om att förstärka revisorns självständighet, öka dynamiken i marknadssegmentet för större företag, öka transparensen i revisorns rapportering etc. uppnås, är man beredd att diskutera vissa ändringar i revisionspaketet. Och det finns gott om ändringsförslag. Förutom alla synpunkter från branschen och andra intressenter har EU-parlamentarikerna jobbat fram nästan 1 000 ändringsförslag. Det säger en del om parlamentarikernas kreativitet men kanske också något om kvaliteten på ursprungsförslaget … När vi frågade Ugo Bassi om tidsplanen trodde han inte att Irland skulle hinna gå i mål med uppgiften under sitt ordförandeskap våren 2013. Därefter blir Litauen ordförandeland och sedan följer Grekland våren 2014 då det också är val till EU-parlamentet – och i valtider stannar allt annat. Ingen vet alltså med säkerhet om det återstår ett eller två år innan EU sätter ned foten bl.a. avseende byrårotation som är den politiskt hetaste frågan.

Nästa område handlade om EUs planer för bolagsstyrningen. Självklart var temat ökad transparens. I motsats till den undanskymda roll ägarna har i revisionspaketet ska ägarna här synliggöras och involveras. När det gäller styrelsens sammansättning minskar dock ägarnas frihet då EU nu lanserar krav på ökad jämställdhet och mångfald. Ugo Bassi tryckte dock på att självregleringen ska bestå vad gäller olika länders koder för bolagsstyrning. Utmärkt, däremot blir det lagkrav på att faktiskt ”förklara” vid tillämpning av principen ”följ eller förklara” (comply or explain). Den svenska koden för bolagsstyrning är ju en av många koder som bygger på den principen. En reflektion är att EU-kommissionen går fram ganska försiktigt på bolagsstyrningens område – här finns det utrymme för policys och självreglering, det känner vi inte igen från revisionspaketet.

På frågan om hur alla de olika regelsystemen nu synkas framkom dessvärre brister. Ugo Bassi tvingades t.ex. konstatera att det föreslagna revisorsuttalandet om ”going concern” inte motsvaras av något tänkt uttalande från styrelsen. Visst blir det märkligt om bara revisorn uttalar sig om framtiden för företaget. Det återstår med andra ord en del att göra, och då är det bra att Ugo Bassi har öppnat dörren för en konstruktiv dialog.

Så mycket mer än siffror

Bino Catasús och Dan Brännström

Bino Catasús och Dan Brännström

Det var ”utsålt” när professor Bino Catasús och jag igår diskuterade morgondagens revision på Stockholms universitet. Seminariet var ett inslag i firandet av att företagsekonomiska institutionen fyller 50 år.

Revisionen utmanas av omvärlden då kravet på transparens gör att revisorn måste träda fram och säga mer. Samtidigt växer behovet av valfrihet även här – marknaden vill kunna välja mellan olika tjänster för kvalitetssäkring och förtroendeskapande. Men en sak är klar: behovet av förtroende ökar i en föränderlig och smått turbulent värld.

Framtidens revision kommer att handla om mer än bara siffror eftersom socialt ansvarstagande och hållbarhetsarbete blir allt viktigare byggstenar i förtroendet. Här tryckte Bino Catasús på att revisorns roll måste lyftas i samhällsdebatten, för idag uppfattas ju revision som ”det torraste som finns”. FAR antar gärna den utmaningen.

Både Bino Catasús och jag pekade också på att revisorn måste utveckla rollen som kommunikatör och pedagog. I både små och stora företag behöver företagen och deras ägare få hjälp med att tolka redovisningen. Bino Catasús beskrev det på ett träffande sätt: siffrorna är tänkta att vara en förenkling av verkligheten, men eftersom de numera paketeras på ett så krångligt sätt måste någon förklara dem.

Vi talade också om redovisning och revision i realtid. En utopi idag men självklart i framtiden.

Ibland önskar jag att framtiden redan var här.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén