Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: uppförandekod

Etikresan startade i Hallandsåsen

Karin Lepasoon om Skanskas nollvisioner.

Karin Lepasoon om Skanskas nollvisioner.

I fredags arrangerade FAR ett seminarium med Skanskas vice vd Karin Lepasoon. Seminariet var ett led i branschens förtroendearbete ”Så stärker vi förtroendet”.

Med stor inlevelse berättade Karin Lepasoon om hur företaget hanterade skandalerna kring asfaltskarteller och Rhoca-Gil i Hallandsåsen till att bli ledande inom etik. Företaget avstår t.ex. från vissa affärer och marknader för att minska risken för korruption, och man har satt upp nollvisioner för fem områden:

  • förlustprojekt
  • miljöincidenter
  • arbetsolyckor
  • etiska oegentligheter
  • defekter

Etik är alltid på agendan för chefsmöten, och Skanska-medarbetarna tränar kontinuerligt på att lösa etiska dilemman. I botten finns en uppförandekod som anger hur en medarbetare ska uppträda och vilka värderingar som gäller. När en medarbetare misstänker avvikelser från koden kan han eller hon anonymt vända sig till en ”Code of Conduct Hotline”. Här varnade Karin Lepasoon för tystnad. För tystnad är ett varningstecken.

Från branschens sida begrundar vi nu Skanskas etik- och förtroenderesa och ser vad vi kan ta till oss. Var säker på att jag återkommer i förtroendefrågan.

Kampen mot korruption måste föras brett

Normaltillståndet i världen är korruption. Det är endast ca 15 % av jordens befolkning som har det ungefär som vi i Sverige. Men även här finns det oroande tecken på att korruptionen tilltar. Ett exempel är härvan i Göteborg som bara växer.

Idag presenterar KPMG och advokatfirman Delphi en undersökning om uppförandekoder i den svenska miljön. Rätt tillämpade har sådana koder positiv effekt på många områden, inte minst för att motverka korruption.

Jag tror det är viktigt att bekämpa korruptionen brett. Häromdagen läste jag en debattartikel om betydelsen av effektiva verktyg hos de rättsvårdande myndigheterna. Visst, men det allra viktigaste är det förebyggande arbetet. Fars vice ordförande Helena Herlogsson och jag har i en artikel argumenterat för en bredare ansats. Tonen från toppen är avgörande, och därför måste styrelse och ledning agera ansvarsfullt och verka för en öppen företagskultur.

Sedan måste jag erkänna att jag gladdes åt slutsatsen vid Advokatsamfundets antikorruptionsdag tidigare i år, nämligen att revisionen är av största betydelse för att både förebygga och upptäcka korruption.

En låg förekomst av korruption är en konkurrensfördel för Sverige. Det är därför vi måste ta korruptionshotet på allvar. Här har vi alla ett ansvar.

Så om du ser något korrupt, blås i pipan!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén