Tillsammans med Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist i FAR, skriver jag idag på Di Debatt om hur stora revisionsbyråer låser in både kunder och medarbetare genom så kallade kundskyddsklausuler.

Förutom att det hämmar konkurrensen sker detta, enligt vår uppfattning, i strid med god revisorssed och aktiebolagslagen.

Bilda dig gärna en egen uppfattning genom att läsa artikeln:
https://www.di.se/debatt/stora-revisionsbyraer-laser-in-sina-kunder/