En god vän frågade för några dagar sedan om jag kunde ordna fram ett exemplar av Fars Samlingsvolym från 2009. Den gode vännen känner i sin tur någon som studerar företagsekonomi.

Men vad har en student som läser företagsekonomi våren 2011 för nytta av en regelsamling från 2009?

Just nu är det lätt för ekonomer att få jobb. Men jag vill peka på att vi i Sverige inte utnyttjar den potential som den viktiga utbildningen av ekonomer innebär. Den fackliga organisationen Civilekonomerna visar i en studie att resurserna som tilldelas en svensk ekonomistuderande ligger långt under vad som gäller för en teknikstuderande. Jämförelsen med grannländerna är också nedslående, för Sverige satsar minst på utbildning av ekonomer. Detta är minst sagt kontraproduktivt eftersom ekonomen är den akademiker som skapar flest jobb.

En bättre ekonomutbildning ger kanske inte fler röster, men för tillväxtens och välfärdens skull är det angeläget att vi får fram riktigt bra ekonomer. Och det finns redan goda idéer om hur man kan lyfta ekonomutbildningen.

Vad glad jag blir om regeringen i morgondagens vårproposition överraskar med att satsa på den värdefulla ekonomen!