Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Etikett: World Economic Forum (Sida 1 av 2)

Vad är sanning?

Så presenterades 2018 Edelman Trust Barometer under World Economic Forum i Davos. Rapporten bekräftar dessvärre bilden av en värld som lider av brist på förtroende och tillit.

Värsta utvecklingen sker i USA där förtroendet rasar för politiker, näringsliv, media m.fl. viktiga samhällsfunktioner. Det är ytterst beklagligt men kanske inte så märkligt. President Donald Trump far ju fram med falska eller felaktiga påståenden – 1950 stycken på 347 dagar. Att han ständigt anklagar media för ”fake news” gör inte saken bättre. ”Den som sa’t han va’t”, hette det när jag växte upp i Trollhättan.

Det finns tydliga tecken på postmodernism – inga fasta värden, inga absoluta sanningar. Till och med tanken på objektivitet ifrågasätts. Vad är sanning i en sådan värld?

Det behövs därför motkrafter, och här kan vi alla bidra. En betydelsefull motkraft är att visa ledarskap baserat på tydliga värderingar. Sedan ser jag en spännande ljusglimt i Edelmans rapport. Förtroendet för experter ökar, och expertens återkomst är naturligtvis avgörande i jakten på sanning. Vad bra det vore om många plockade upp Hans Roslings fallna mantel, klev fram och berättade hur det faktiskt ser ut. Det kan också min egen bransch göra i större utsträckning.

Kommentera

Kloka ord på Finforum

För drygt två veckor sedan upptäckte jag varför Sydafrika är bäst i världen på redovisning och revision. Efter dagens Finforum förstår jag att Sverige förtjänar sin andraplats i World Economic Forums rating (sid. 407). Stort engagemang och hög kompetens rakt igenom! Och vilja till förändring, det är viktigt.

Det finns många uppslag till intressanta reflektioner, men jag fastnade särskilt för några kommentarer. I debatten om kapitalförsörjningen och regleringen av finansmarknaden sa Magdalena Andersson att politiker ska inte reglera ”när de är arga”. Hon ogillar också populistisk debatt med ”moraliska övertoner”. När diskussionen kom in på risken för överreglering menade Magdalena Andersson att målet måste vara att regleringen är optimal, inte maximal.

Visst är det kloka ord!

I debatten om utvecklingen för IFRS fick IASB-ledamoten Jan Engström med sig många förenklingstips. Det behövs! Ett återkommande tema var att robusta regler kräver mindre av tilläggsupplysningar. För de elva största noterade bolagen i Sverige omfattade årsredovisningen för 2011 i genomsnitt 152 sidor varav 45,5 utgjordes av noter. Användbart? Därför är det bra att IASB nu utvecklar ett ramverk med robusta redovisningsprinciper och lyfter kvaliteten i det som redan finns.

Integrerad rapportering

Sedan vill jag uppmärksamma utdelningen av FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning 2011. Genom priset vill FAR pusha för det ytterst angelägna hållbarhetsarbetet. Samtidigt hoppas jag att vi inom några år får se att hållbarhetsfrågorna helt integreras i företagens affärsverksamhet. Då behövs inget pris för hållbarhetsredovisning, för då är den integrerade rapporteringen säkert på plats i både små och stora företag. Morgondagens marknad vill ju på ett lättillgängligt sätt kunna se hur företaget presterar i finansiella termer men också hur företaget utvecklar sitt sociala ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Därför tror jag på integrerad rapportering.

7 kommentarer

En uppochnervänd värld

Jag styr kosan mot Sydafrika och ett IFAC-möte i Kapstaden. Inte nog med att Sydafrika leder utvecklingen mot integrerad rapportering, landet toppar även World Economic Forums nya rating vad gäller redovisning/revision (sid. 407). Sverige är även i år på en hedrande andraplats, medan länder som Storbritannien och USA ligger på femtonde respektive fyrtionde plats. Många hade säkert förväntat sig en helt annan rating, kanske med USA i topp.

Jag ska absolut försöka ta reda på hemligheten bakom Sydafrikas förstaplats. Men allra viktigast blir att utmana IFAC i utvecklingsarbetet. För marknaden springer fort, och ska branschens tjänster bli än mer relevanta måste IFAC ligga före i kurvan. Långt före EU-kommissionen och andra aktörer som försöker reglera branschens tjänster.

Sedan måste jag erkänna att det ska bli spännande att beträda sydafrikansk mark. För under pojkåren fascinerades jag av jordgloben, och jag minns hur tacksam jag var att få bo upptill på vår vackra planet – utan risk att falla av och fara ut i tomma rymden … Nu är jag inte lika säker på vad som är upp och ner.

Jag hoppas att du vill följa mig under den spännande resan.

2 kommentarer

Sida 1 av 2

Powered by lovecraft Anders Norén