Hela släkten samlades till stor fest igår. För idag fyller mor hela 90 år. Många GRATTIS och HURRA, men TACKSAMHET är tonen som dröjer sig kvar. 

EN MOR
av Siv Andersson

En mor finns med från början
som källan till ditt liv.
Med kärleksfulla blickar
hon följer varje kliv.

Sen livets första måltid
har hon bjudit dig att smaka.
Hon ger dig av sin omsorg
utan krav att få tillbaka.

Hon tas så lätt för given
som lindring av besvär.
Och sällan blir hon tackad
och sedd för den hon är.

I livets alla skeden
förblir hon dock densamma …
Din alldeles unika
högt älskade mamma.