I vårt arbete med framtidsstudien är ökad efterfrågan på branschens redovisningstjänster en viktig utgångspunkt. Jag tror för egen del att vi står inför en spännande utveckling på redovisningsområdet – nya förväntningar, ny teknik, nya aktörer … FAR vill här spela en proaktiv roll, och för att få ett tydligare fokus sjösätter vi 1 maj en sektion för alla auktoriserade redovisningskonsulter.

Anna Nord och Lena Sjöblom servar redovisningskonsulterna.

Anna Nord och Lena Sjöblom servar redovisningskonsulterna.

Tillsammans med SRF fortsätter vi också att utveckla Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det är inte länge sedan det kom en ny version, men arbetet med nästa har redan påbörjats. För Reko är så viktig för auktorisationen och kvalitetslyftet.

Med utgångspunkt i Reko handlar det också om att finna effektiva arbetssätt, allt för att optimera kundnyttan. I det arbetet är dialogen viktig. På FAR har Lena Sjöblom och Anna Nord ett särskilt ansvar för redovisningstjänsterna, och de är mycket tacksamma för alla synpunkter som hjälper oss att lyfta auktorisationen av redovisningskonsulter.

Vad ser du att FAR ska göra?