Idag skriver Revisorsnämndens chef, Per Johansson, på DI Debatt under rubriken ”Så ska revisionen stärkas”.

Jag är mycket positiv till Revisorsnämndens initiativ och förslag. Många av förslagen har också funnits på FAR:s önskelista under en tid. Jag tänker bland annat på behoven av att se över utbildningskraven och att skydda titeln ”revisor” respektive begreppet ”revision”. Vem som helst ska inte få kalla sig revisor. Det är också hög tid att modernisera revisionen i kommunerna. För det måste finnas en tydlig gemensam nämnare i god revisors- och revisionssed. Därför är det också angeläget att få till ett enhetligt system för tillsyn över allt vad revision heter. Att Per Johansson och Revisorsnämnden dessutom vill medverka till att ta bort onödiga särsvenska regler för revision är välkommet.

Jag ser mycket fram emot ett fortsatt samtal om att stärka revisionens ställning i Sverige.