Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Vad tycker du om nya 3:12?

Så kom det återigen förslag till nya 3:12-regler – den här gången genom betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75). Av regeringens pressmeddelande framkommer huvudpunkterna i förslaget:

• Förtagets löneunderlag ska liksom i dag få användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.
• Löneunderlaget fördelas mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort.
• Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).
• Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag.
• En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.

Reglerna ska enligt förslaget börja gälla 1 januari 2018.

Förslaget hann knappt publiceras innan det sågades från många håll. För egen del ser jag positivt på att kravet på ägarandel om fyra procent slopas. Den tröskeln hämmar växt och samgåenden samtidigt som konkurrensen snedvrids.

Annars innebär förslaget mest försämringar för delägarna i fåmansföretag. Det är oroande då de mindre företagen är avgörande för tillväxt och sysselsättning – fyra av fem jobb skapas ju här. En viktig fråga är därför hur företagandet påverkas på sikt.

Jag kan heller inte låta bli att fundera över hur förslaget påverkar möjligheten att hjälpa unga till det första jobbet. Vi behöver dessutom ökad sysselsättning för att klara integrationen av nyanlända på ett bra sätt.

Utredningen skriver i sin konsekvensanalys att förslaget beräknas medföra ökade skatteintäkter med 4,8 miljarder kronor. Eftersom analysen inte beaktar alla dynamiska effekter reser jag ett mycket stort frågetecken bakom det beloppet. I själva verket påverkas kanske statsfinanserna negativt.

Vad tycker du om det nya 3:12-förslaget?

Föregående

Är intimitet din framgångsformel?

Nästa

Investera 10 minuter i din framtid

9 kommentarer

 1. Positivt med slopande av 4%-spärren, men i övrigt mycket tråkiga besked för fåmansföretagarna! Ifrågasätter också beräkningen av intäkterna då jag tror detta skadar på lång sikt.

  Har utvecklat lite mer på min blogg.

  Blir spännande att se vad i förslaget som behålls/justeras!

  • Dan

   Tack Kim för din kommentar! Ja, lurigt att dynamiska effekter inte beaktas. En sådan här gång är det alldeles nödvändigt för att förstå hur statsfinanserna påverkas långsiktigt. Politiskt känsligt?

 2. Förutom att nästan alla företagare är förlorare (20->25% i skatt), så tycker jag att de största förlorarna är små och medelstora entreprenörer, speciellt de med flera delägare. Detta eftersom löneunderlagstrappan blir individuell. Här är förslaget direkt skadligt, eftersom det motverkar ägarspridning och växande (det totala löneunderlaget i bolaget minskar alltid vid ägarspridning, utom inom familjen). Detta kombinerat med att nästan bara entreprenörer i Stockholm kommer att klara kraven på egen lön gör det också landsbygdsfientligt.

  För de som redan har en ”fin K10:a”, så är förslaget neutralt (utom när det gäller skattesatsen), eftersom man inte rörde de sparade beloppen (eller uppräkningen).

  Den enda möjliga vinnare jag ser är en <4%-delägare på riktigt stora, lönsamma konsultbolag i Stockholm, typ stora advokatbyråer, internationella affärskonsulter och de 4-5 största revisionsbyråerna. Hur tänkte regeringen där, egentligen? Var det verkligen de som de ville gynna?

  • Dan

   Tack Erik! När jag läser din kommentar tänker jag att du borde ha suttit i utredningen. Men visst vore det bra om 4%-tröskeln togs bort!?

 3. Mats Olsson

  Att förslaget skulle sågas från många håll var väl inte direkt oväntat. Skatten kommer ju höjas, det visste vi på förhand, och det är sällan skattehöjningar applåderas, särskilt inte av de som får bära dem. Dock, vi får inte glömma att höjningen till 25% ”återställer” nettot efter dubbelbeskattning till den nivå vi hade när bolagsskatten var 26,3%. Att klaga på den höjningen, 20 till 25, är mot den bakgrunden kanske inte så mycket att fästa sig vid.

  Vad utredningen däremot i ivern att höja skatten föreslår som jag har svårt att smälta är de onödigt krångliga lönesummereglerna. De är inte bara sämre, de är krångligare också. Hade det inte räckt att sätta 25% rakt över, enkelt, förutsägbart samt inte helt olikt det vi hade då reformen kom 2005 (höjningen från 25% till 50% på alla löner kom ju först för några år sedan).

  Avslutningsvis har jag till skillnad från Dan svårt att tro att de föreslagna reglerna i någon nämnvärd omfattning skulle påverka en småföretagares lust att anställa någon / hjälpa unga till första jobbet. Inte är väl möjligheten till lågbeskattad utdelning om ca 110 kkr i st f ca 160 kkr något som får en entreprenör att avstå sin idé, att inte anställa om det behövs? Ungdomsarbetslöshet samt integration är oerhört angelägna frågor men de kanske inte primärt löses med regler för hur utdelning i fåmansbolag konstrueras?

  • Dan

   Mats, tack för insiktsfulla kommentarer! Har svårt att tänka mig mer ”konsultvänliga” regler, men det vore betydligt bättre om de förenklades och designades för att stimulera växt. Det är här jag kopplar till första jobbet för unga och integrationen av nyanlända – två av våra största samhällsutmaningar. Att samtidigt försämra villkoren för de främsta jobbskaparna känns inte vältajmat. Det är tvärtom ytterst angeläget att stärka framtidstron bland landets entreprenörer!!

 4. Mja, reglerna blir sämre för företagare, speciellt mindre företagare som Erik säger, och det är ju inte bra för företagarna. Och inte bra för företagandet heller, är vi väl förmodligen hyfsat överens om i det här forumet.

  Samtidigt blir folk alltid upprörda över ”försämringar”, oavsett om nivån innan var rimlig eller inte, lite som Mats är inne på. Jag tycker ju personligen att det är lite konstigt att en enmansföretagare kan ta ut en lön på 375 tkr 2016 och få använda löneunderlaget – det är väl inte tanken med löneunderlaget? Fast för den saker behöver de väl inte krångla till det som de gör nu.

  Och 4%-regeln…jag tycker faktiskt den var rätt vettig! (duckar 🙂 )

  Men man kan diskutera gränsbelopp, klyvningsräntor, schablonbelopp och löneunderlag ad infinitum. Jag tycker en större fråga är varför vi fortfarande försöker hitta den ”rätta” fördelningen mellan tjänst och kapital för entreprenören. Inkomst av tjänst är tänkt för anställda med lågt risktagande och stadig månadslön. Inkomst av kapital för investerare som investerar och riskerar kapital. Ingen av dessa roller stämmer speciellt bra in på entreprenören. Så något saknas i grunden i skattesystemet, men det är ju en rätt stor puck. 🙂

 5. Björn

  Höjningen från 20 till 25% på kapital är ju inte särskilt upprörande men det faktum att regelförslaget medför att en väldigt liten del av en möjlig vinst för en genomsnittlig riktig småföretagare får tas ut som kapitalbeskattad utdelning innebär (tillsammans med marginalskatterna) att vi får den industrialiserade världens sämsta skattesituation för aktiva småföretagare. Det är inget annat än ren mobbning från dom styrande av den grupp som är i särklass viktigast för den svenska välfärden. Tystnaden från oppositionen gör mig kanske mest bekymrad.

 6. Enklaste lösningen enligt mig. Gått tillbaka till 25% löneunderlag, behållt schablon 160 tkr och höjt skatten till 25%. Kanske höjt lönekravet ngt. En försämring ja, men till nivåer som de flesta ändå hade accepterat. Varför krångla till det ytterligare?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén