Företagarna har i Elisabeth Thand Ringqvist fått en ny VD. Stort grattis till både Elisabeth och medlemmarna i Företagarna!!

Jag noterar med glädje Elisabeths uttalande om vikten av att de små företagen vill växa och anställa. Jämfört med andra länder har vi förhållandevis många små företag, som dessvärre ofta stannar i växten. Undersökningar visar att det är främst bristen på kompetent arbetskraft som hämmar den viktiga tillväxten. En annan faktor, tror jag, är att vi ännu inte har utnyttjat den enorma potential som EUs inre marknad innebär också för de små svenska företagen. Sedan ser jag att Elisabeth vill medverka till att minska regeldjungeln. Utmärkt!

På punkt efter punkt kan vi tillsammans göra stor skillnad. Jag ser därför fram emot ett fortsatt gott samarbete med Företagarna!