Strålkastarljuset riktades länge mot TeliaSonera. Nu riktas det mot Reumatikerförbundet, imorgon någon annan.

Men måste det fortsätta så här? Har vi inte tillräckligt många misstag att lära av? Eller är det kärleken till pengar – roten till allt ont – som gör att det aldrig tar slut?

Jag gillar verkligen TeliaSoneras grepp, att tillsätta ett hållbarhets- och etikutskott i styrelsen. I alla organisationer och företag måste det finnas någon eller några som tar ansvar för etikfrågorna. Egentligen är det alldeles självklart, och tänk vad många ”skandaler” vi skulle slippa att oja oss över om detta var på plats!

Tills vi når dit hänger frågan alltid i luften: Vem är det imorgon?