Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Vem får kalla sig revisor?

Vem får kalla sig brandman eller polis? Eller läkare eller präst?

Vem får kalla sig revisor? Förra veckan presenterade Konstitutionsutskottet (KU) sitt förslag till nya riksrevisorer. Ingen av dem är revisor.

Uppmärksamheten kring Riksrevisionen förra året handlade bland annat om bristande revisorsetik. Det är ett starkt skäl till att åtminstone en av de tre riksrevisorerna borde ha en bakgrund som yrkesrevisor. Att gedigen kunskap om och erfarenhet av revision saknas hos ledningen i en myndighet – vars uppgift är revision – kan jag bara inte förstå. Det måste rimligen vara en allvarlig brist i själva ledningsuppgiften inom myndigheten men även i det internationella arbetet för professionens utveckling och status. KU har kanske inte klart för sig att revisor är en profession.

Men det är inte bara hos Riksrevisionen jag saknar revisorer. Det finns fler sammanhang där jag menar att den som utger sig för att vara revisor också borde vara det. Jag tänker bland annat på ekonomiska föreningar där i stort sett vem som helst får vara revisor i ganska så stora föreningar. Redovisningen kan här vara väl så komplex, för att inte tala om de delikata frågorna om ansvarsfrihet. Frågan om revisionen i ekonomiska föreningar ligger just nu hos regeringen och den måste få ett bra svar.

Det är ingen hemlighet att jag också har bekymmer med revisionen i kommunerna. Är det verkligen meningsfullt att politiker granskar politiker? Revisionsberättelsen avseende kommunens finansiella rapportering borde självklart bara få undertecknas av yrkesrevisorer under Revisorsnämndens tillsyn.  Även här har regeringen bollen.

Det är dags att lyfta revisionen! Kan begreppen ”revisor” och ”revision” skyddas? Vad mer behöver göras?

Föregående

Genombrott i Paris

Nästa

Utmärkt att revisionens ställning stärks

10 kommentarer

 1. Helena Dale

  Verkligen angeläget! Som exempel händer det att lekmannarevisorer i bostadsrättsföreningar använder samma revisionsberättelse som kvalificerade revisorer vilken hänvisar till en revisionsstandard och yrkesetiska regler, som de troligtvis inte har full insikt i. Både revision och revisionsberättelsen borde skyddas.

  • Dan

   Tack Helena!
   Ja, för den som läser revisionsberättelsen blir detta förvirrande. Det måste göras skillnad på riktig revision och annan granskning.

 2. Hans Bredberg

  Kloka ord! Vad beträffar bostadsrättsföreningar kan ytterligare en reflektion göras. För många människor är köp av bostadsrätt en av livets stora investeringar och där den ekonomiska informationen från föreningen är en viktig pusselbit i beslutet. Att det då ska vara möjligt för ”vem som helst” att använda en revisionsberättelse med text o utseende som om den vore undertecknad av en kvalificerad revisor förefaller märkligt.

  • Dan

   Tack Hans!
   Det borde alltså vara revisionsplikt (riktiga revisorer) i bostadsrättsföreningar!?

   • Hans Bredberg

    Det kan vara en slutsats, men framförallt känns det angeläget att läsaren av en revisionsberättelse ser skillnad på om arbetet är utfört av en kvalificerad revisor eller ej.

 3. Inga-Britt Ahlenius

  Jag håller helt med dig i alla avseenden! Det är mycket anmärkningsvärt att KU inte verkar inse att revision är en särskild profession och att de ännu en gång förslår en ledning utan denna kompetens. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom de allvarligaste felen som de tre avgående riksrevisorerna begick var just överträdelser av revisionsprofessionens professionella och etiska regelsystem. Riksrevisionen uppgift är revision av den statliga verksamheten. Att kunskap om och erfarenhet av revision kommer att saknas i den högsta ledningen är uppseendeväckande och ytterst olyckligt. Det handlar om ledningens legitimitet i sitt uppdrag, både gentemot personalen men också i det internationella samarbetet för professionens utveckling. – Fö bättre revision av de ekonomiska föreningarna och i de mindre bolagen! Och äntligen yrkesmässig revision av kommunerna – 70 % av den offentliga verksamheten!

  • Dan

   Tack Inga-Britt för din kommentar!
   Vi är inte ensamma om att tycka så här. I branschen hör jag uttryck för stor förvåning över utnämningarna. Har även förstått att tidigare riksrevisorer efterlyser erfarenhet av revision, och de borde ju veta vad som krävs!

 4. Hans Gustavsson

  Ja det är intressant att också Revisorsinspektionens chef idag framför synpunkter som i någon mån innebär att titeln revisor skulle förbehållas den som verkligen är det. Jag tycker FAR har förlorat lite tempo i denna ”kamp”. Väldigt stor energi läggs på gruppen auktoriserade redovisningskonsulter, vilket i och för sig kan var väl befogat. Det är väl de som idag är kärnan i Fars finansiering. Men detta har skett på bekostnad av den gamle revisorn. Genom FARs agerande har vi nu fått en revisionsberättelse som tar död på intresset för revisionen i de flesta fall. På vilka bolagsstämmor i noterade bolag kommer den valde revisorn att läsa upp hela revisionsberättelsen. Jag hoppas FAR skaffar en statistik på det.
  Att göra revisionsberättelsen till ett försvarstal innan någon ens har ifrågasatt revisorns insats är löjligt. Det mesta som beskriver revisorns ansvar skulle naturligtvis stå i uppdragsbrevet. Det är där man gör upp om villkoren och förutsättningarna för revisionen. Att uppdragsbrevet åtminstone i noterade bolag och skulle finnas på bolagets hemsida och vid begäran kan postas till den som så önskar vore ett naturligt sätt att tala om vad revisionen är. Denna löjliga revisionsberättelse som ingen orkar läsa blir också ett starkt argument för att slopa revisionsplikten för fler företag.
  Nej det är dags att FAR står upp för en gedigen revision som tillför värde i marknaden. Är det dags att med revisorsinspektionens stöd, bilda ett nytt FAR som försvarar revisorn på ett sätt som höjer yrkets status till vad jag vill tro att det var.

  • Dan

   Hej Hans!
   Tack för din kommentar. Först vill jag kommentera det du skriver om FAR:s finansiering. Revisorerna är den absolut största medlemsgruppen och svarar därför för största delen av finansieringen. När det sedan gäller revisionsberättelsens utformning sitter vi ju fast i ett internationellt regelverk. Förstår därför inte ditt påpekande om att det är FAR som har utformat revisionsberättelsen. Till sist tycker jag att vi ska glädjas åt att RN har lyssnat på oss och att tillsynsmyndigheten nu driver några av våra hjärtefrågor (se dagens blogginlägg). Det är alldeles utmärkt!!

   • Bengt andersson

    En modern revision bör kunna göra bedömningar och nyttan med rekommendationer och förbättringsunderlag. Alla åtgärder kostar pengar vilket innebär att åtgärder för att förbättra måste bidra till ett nettoöverskott. I annat fall riskerar man hindra nå måluppfyllelsen. Komplexa situationer som även ”yrkesrevisorer” kan ha svårigheter med

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén