Anton Colella, ICAS, och Kenny Chatelain, PwC.

Anton Colella, ICAS, och Kenny Chatelain, PwC.

Under IFAC Council i Seoul, Sydkorea, diskuteras många av branschens utmaningar. En av dem handlar om branschens attraktionskraft som arbetsgivare.

I diskussionen, som bland annat baseras på en studie i tre asiatiska länder, konstateras att många medarbetare vill sluta redan efter några år i yrket. Brister i ”life balance” och orimliga deadlines anges som vanliga orsaker. I studien framkommer även att det endast är ca 20% av medarbetarna som önskar bli delägare.

Att branschen bygger på ”people” är alla överens om. Den insikten förstärks när Anton Colella, som basar för ”the Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)”, berättar om ett företag där revisionsutskottet sa: Vi vill träffa alla i teamet innan byrån eventuellt får uppdraget.

Varje medlem i teamet är en viktig kugge, och alla måste visa engagemang och ha integritet. Eller som Anton Colella uttrycker det: ”Quality comes from the people, not the software.”

Delägare och andra kundansvariga behöver därför ägna mer tid tillsammans med teamet. Formerna för ägandet av byrån utmanas också, kanske även själva affärsmodellen.

Ja, det är de slutsatserna som dras på vägen till nästa spännande workshop.