Dan Brännström

Personligt om näringsliv och samhälle

Vilken stjärnsmäll!

Regeringen måste återställa rättsläget till vad som gällde före en HD-dom 2004 om bokföringsbrott på grund av för sent upprättad årsredovisning.

HD-domen avsåg ett bolag med det träffande namnet Stjärnsmäll AB. Verksamheten var nystartad och av begränsad omfattning, men HD konstaterade att årsredovisningen hade upprättats för sent två år i rad och därför hade årsstämma inte kunnat hållas inom lagstadgade sex månader. HD menade vidare att årsredovisningen är en så viktig del av bokföringen att det är bokföringsbrott att upprätta den för sent.

Svenska advokatsamfundet och FAR reagerade på den orimliga domen och gick gemensamt in med en hemställan till regeringen om ny och klarläggande lagstiftning. Snart åtta år efter HD-domen har regeringen inte gjort något, trots att det finns ett förslag från en statlig utredning. Istället tycks det som om regeringen väljer att lyssna på Ekobrottsmyndigheten.

Under rubriken ”Tusentals företagare görs till brottslingar” skriver jag därför idag på DI Debatt tillsammans med en rad företrädare för näringslivet.

Föregående

Jag träffades hårt

Nästa

Hur många kan man tjäna?

4 kommentarer

 1. Jan-Hugo Nihlén

  Dan (med flera skribenter)
  Det var ett mycket lovvärt initiativ att FAR tillsammans med flera i näringslivet skrev om försenad årsredovisning. Domstolens utslag om att det krävs en årsredovisning för att kunna fastställa bolagets resultat och ställning är ju ett feltänk av stora mått. Om det finns en huvudbok (vilket mitt resonemang bygger på, och utan en sådan kan näppeligen en årsredovisning tas fram) kan resultat och ställning utläsas av huvudboken. Dessutom tar företagaren sitt straff genom att, enligt vårt ”staffsystem”, betala förseningsavgift. Till detta skall då komma anklagelsen om bokföringsbrott. Det innebär att vi i Sverige ”straffar” bolaget två gånger, avgift och bokföringsbrott.
  Statsminister Reinfeldt, talar liksom huvuddelen av politikerna om förenkling/simplification. Men, inte inom detta område. Naturligtvis skall en årsredovisning tas fram, men om detta inte görs räcker det med sanktionssystemt från Bolagsverket, ”straffavgifter” och så småningom ett föreläggande om likvidation.

  Dags för våra politiker och främst den borgerliga regeringen att inte reagera utan agera.

 2. Camilla Larsson

  Dan, jag har idag skickat följande e-brev till över 100 nyhetsredaktioner:

  11 000 företagare i Sverige är varje år brottslingar som i dagsläget riskerar 2 års fängelse. Särskilt efter Regeringens nya lagrådsremiss. Regeringen likställer alltså sent inlämnad årsredovisning med Vållande till annans död (max 2 års fängelse) eftersom straffet Bokföringsbrott av normalgraden ger fängelse upp till två år. Vem har inte lämnat sin deklaration sent någon gång? Om detta händer ett företag så straffas du med fängelse i upp till två år. Detta är inte rimligt!

  Jag själv har precis blivit dömd till bokföringsbrott av normalgraden i Tingsrätten. Enda felet var EN årsredovisning som dock var 6 månader sen. En nära vän dog och jag själv var svårt sjuk. Jag kunde lika gärna ha kastat årsredovisningen och inte lämnat in den alls. Det hade gett mig samma straff. Fel? Javisst. Brottsligt? Nej. Fängelse i upp till 2 år? Absolut inte!

  Regeringens intention var att underlätta för oss företagare. Hur kan det underlätta att få samma straff som någon som är Vållande till annans död?! Det här kommer innebära att fler företagare flyr Sverige, skaffar målvakter, registrerar sina bolag i andra länder och sedan verkar i Sverige via dessa utlandsregistrerade bolag.

  Mitt, eller vårt, förslag: Sätt en förseningsavgift motsvarande 10 000 kr per sen månad. Om ett företag är jättesent kommer det svida. Kan bolaget inte betala så kommer skulden drivas in av Kronofogden. Det är mer rättvist mot alla. Vi är över 350 företagare som står bakom detta förslag. Ni MÅSTE göra något åt detta NU!

  Självklart är det fel att lämna in årsredovisningen sent. Men inte ska det vara brottsligt, och framförallt inte ge upp till 2 års fängelse, att vara sen med årsredovisningen?! Varför ska jag som ALDRIG tidigare varit dömd för brott få en påföljd som motsvarar vållande till annans död (ger böter eller upp till 2 år i fängelse)? Jag, och övriga 350 företagare som jag representerar, opponerar mig därför kraftigt mot denna lagrådsremiss.

  Dan Brännström, som är generalsekreterare i FAR debatterar om ämnet här:
  http://danbrannstrom.se/vilken-stjarnsmall

  Med en enda mening kan rättsläget förändras i Sverige: ”Rörelsens resultat och ställning KAN i huvudsak bedömas utan årsbokslut”.

  Nu har jag packat min väska och lämnar detta land för en tid! Trevlig jul på er alla!

  Camilla Larsson

  PS. Jag kommer kontakta samtliga Sveriges nyhetsredaktioner omgående för att påverka Regeringen i detta ärende. Maila gärna dina synpunkter direkt till: registrator@justice.ministry.se DS.

 3. Hej,

  Ni har väl inte missat att det finns en ny motion för i år angående att avkriminalisera sent inlämnade årsredovisningar? Se till att skriva om den, prata om den och framförallt att den röstas igenom!

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H6022858

  • Dan

   Hej Camilla!
   Det nya förslaget är utmärkt! Högre förseningsavgifter är på alla sätt bättre och effektivare än nuvarande kriminalisering. Kul också att motionärerna refererar till FAR.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén