Jag har inte kunnat släppa tanken på nödropet på DN Debatt igår. Under rubriken ”Personalägda välfärdsbolag måste få gå med vinst” argumenterar företrädare för sådana bolag för att vinsten är nödvändig. Artikelförfattarna skriver att ”det medarbetarägda företaget måste få gå med vinst för att kunna kvalitetsutvecklas och för att kunna erbjuda vård och omsorg till fler personer”. Vidare påpekas bland annat att vinst skapar långsiktig stabilitet och gör det möjligt att klara svackor.

Allt detta är väl självklart!? Och vinst är väl fortfarande något positivt ….

Tankarna går vidare till den utredning som regeringen tillsatt för att begränsa vinstuttag ur privata välfärdsbolag. I direktivet för utredningen finns det en mening på sidan 10 som jag snubblar på: ”Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor.”

Är det verkligen så – innebär vinst och vinstintressen att kvaliteten försämras? Jag kan inte se att påståendet är underbyggt i direktivet, och jag inser självfallet att det finns ett stort inslag av politik i detta. Men jag menar att det – oavsett politiska förtecken – måste finnas sätt att mäta hur det faktiskt förhåller sig. Dessutom skulle ju en sådan syn på vinst och vinstintressen få långtgående konsekvenser för allt vad företagande heter om påståendet cementeras som sanning. Om vinst allmänt börjar uppfattas som något negativt är vi illa ute.

Så hur ligger det till – blir kvaliteten generellt sämre när välfärdsföretaget går med vinst?